Akademisk Arkitektforening

Planlægger MAAEr dit fagområde by- og landskabsplanlægning? Ønsker du at styrke planlægningens position i samfundet og derigennem styrke kvaliteten? Så bliv MAA.

Tro om igen, hvis du tror, at Arkitektforeningen kun er et fagligt fællesskab for dem, der tegner huse og arbejder på en tegnestue. 60 % af vores medlemmer laver noget andet end traditionelt arkitektarbejde, og mange arbejder med planlægningsopgaver i offentligt eller privat regi. Derfor har vi samlet en række af de fordele og aktiviteter, der er relevante for dig, der har planlægning som fagområde:

Planlægning på den politiske dagsorden
Planlægning er et kerneområde i Arkitektforeningens politiske arbejde. Vi taler medlemmernes faglige stemme i pressen og rådgiver både myndighederne og politikere på Christiansborg og i kommunerne til at prioritere helhedsorienteret planlægning af by og land.

Arkitektforeningen har desuden været dybt involveret i udviklingen af den nye nationale arkitekturpolitik – Mennesker i centrum – og vi arbejder stædigt på at få endnu flere kommuner til at vedtage en lokal arkitekturpolitik.

Projekter på planlægningsområdet
Arkitektforeningen står løbende for projekter på planlægningsområdet eksempelvis:

Ny nordisk planlægning – et tværnordisk samarbejde, der har til formål at formulere et manifest for god helhedsorienteret planlægning.

Bæredygtig shopping i bykerner – prisopgave med det formål at skabe bud på, hvordan man styrker detailhandelens vækst og forbedrer livet i de danske byer.

Arkitektur der forandrer – fra ghetto til velfungerende byområde. Bogudgivelse og projekt gennemført i samarbejde med blandt andre Socialministeriet.

Medlemsfordele
Fra efteruddannelse, netværk og faglige arrangementer til feriboliger og billig forsikring. Læs om fordele ved at være medlem af Arkitektforeningen. 

Lokalafdelinger
Som MAA bliver du tilknyttet en lokalafdeling, der laver arrangementer og debatter året rundt. 

Netværk i Arkitektforeningen
Styrk din profil og dit netværk. Deltag fx i Arkiteltforeningens netværk "Arkitektonisk kvalitet i planlægningen", "Arkitektur politik i Kommunerne" eller skab dine egen faglige vinkel på netværk og få op til 5.000 kr. om året i støtte dertil.

Som MAA har du mulighed for at …
blive fagdommer i forbindelse med konkurrencer.
blive en del af repræsentantskabet og en af de syv lokalledelser.
blive udpeget som repræsentant i øvrige organisationer.
blive faglig kapacitet i taskforces.
blive spurgt til råds i forbindelse med høringer.
blive medlem af netværk om fx arkitektonisk kvalitet i planlægningen.
blive foreslået som oplægsholder, debattør på diverse workshops, konferencer, seminarer
blive eksponeret i vores nyhedsbrev, der ugentligt når ud til næsten 7.000 mennesker, fx i medlemsportrætter .
blive mentor.
få en mentor.

Efteruddannelse for planlæggere
Arkitektforeningens Efteruddannelse udbyder en række kurser, der er relevante for planlæggere fx:

Basisviden om Planloven
Forvaltning og planlægning – grundkursus, nyhed
Universelt design og tilgængelighed
Presentation skills in English
Ledelse i Kreative Videnvirksomheder (LKVV)
Styrk dine ledelseskompetencer
Procesledelse 1 og 2
Egen tegnestue
Belysningsplanlægning
Professionel kreativitet
Kreativitet i teams
SketchUp
InDesign.

… og som MAA får du rabat på kurser udbudt af Arkitekternes Efteruddannelse og Byplanlaboratoriet. 

Hvad forventer du?
Hvad forventer du af et medlemskab af Arkitektforeningen, og hvordan kan vi imødekomme dine behov på bedste vis?
Kontakt os på e-mail mail@arkitektforeningen.dk eller tlf. 3085 9007 

Foto: Model, Lissabon Triennale 2010, Cæcilie Skovmand