Akademisk Arkitektforening

Vil du være med?I  repræsentantskabet er du med til at sætte retningen for det faglige fællesskab i Arkitektforeningen.


Udover muligheden for faglig videndeling og udvikling bidrager arbejdet i repræsentantskabet også til at skabe gennemslagskraft blandt beslutningstagere og meningsdannere, så vilkårene for medlemmerne og arkitekturen påvirkes.

På et helt personligt plan får du også erfaring med strategiarbejde, politiske processer og formidlingsrollen, ligesom du udvikler dine evner til at uddelegere og sikre et aktivt bagland. Kompetencer og færdigheder, der er med til at udvikle din faglighed.

Vær med i én af lokalledelserne
Som en del af lokalafdelingsledelsen er du med til at sikre sammenhæng i medlemmernes interesser og de lokale indsatser og prioriteringer.

Det kan være gennem de arrangementer og debatter, I skaber, gennem faglige netværk eller foreningens øvrige udvælg og nævn.

Ledelserne i lokalafdelingerne mødes typisk mellem seks og ti gange årligt. Desuden deltager du i de to årlige repræsentantskabsmøder/ samlinger, hvor du også kan stille forslag til nye beslutninger.

Næste gang der er valg til lokalledelserne er i februar/marts 2021, men du kan altid kontakte ledelsen af din lokalfdeling, hvis du har enídé til et arrangement eller et nyt indsatsområde.
Kontakt din lokalafdeling her. 

Vær med som én af "De 19"

Stiller du op til ”De 19” er du ikke koblet til ledelserne i foreningens syv lokalafdelinger. Her er du valgt direkte til repræsentantskabet og deltager i de to årlige møder/samlinger, og du har som de øvrige indflydelse på retningslinjerne for det kommende år.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for to år ad gangen. Studentermedlemmer af repræsentantskabet vælges dog kun for 1 år.

Næste gang der er valg til "De 19" er i februar/marts 2021.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, Lise Antonsen, på mail lia@arkitektforeningen.dk eller på telefon 3085 9000.