Akademisk Arkitektforening

Et firmakursus skaber dialog mellem kollegaerneHenrik Peter Steen Fried er ansat som bygningskonstruktør i Lyngby Taarbæk Kommune. Han laver energibesparelser inden for alle områder, herunder klimaskærm, varme, ventilation, generel el samt belysning. Tidligere har Henrik Peter Steen Fried været selvstændig i eget rådgivende ingeniør firma, hvor han primært lavede "små" energimærker, tilstandsrapporter samt alle former for rådgivning i forbindelse med private, kommunale og erhvervsmæssige bygninger. 

Hvorfor tilmeldte du Lyngby Taarbæk Kommune Arkitektur + Energi kurserne?
Vi tilmeldte os kurset i håb om at få en forståelse for og blive klogere på, hvilke områder arkitektur og energi overlapper. Derudover håbede vi på at blive præsenteret for en masse ny viden samt nye projekter omhandlende energirenovering.

Hvorfor valgte I at få et firmakursus i stedet for at tage på kursus ud af huset?
Tanken om at kunne afholde det i egne lokaler var tiltalende for os alle. På den måde kunne vi holde udgifterne nede pga. transporttiden.  Det virkede desuden logisk for os at afholde kurset i eget regi, da vi internt har en del lokaler, som vi kan trække på.

Hvad er fordelene ved et firmakursus?
Fordelene ved et firmakursus er, at der kan komme en dialog mellem kollegerne, og at vi derved kan øge båndet og samarbejdet kolleger imellem. Fordi vi er flere, der har fået den samme viden, kan vi bedre bruge hinanden og huske hinanden på at bruge den viden, vi fik på kurset.

Hvad har det betydet for kommunens fremtidige arbejde med energiområdet, at I er en gruppe medarbejdere, der har fået den samme viden?
Kurset har åbnet vores øjne for, hvad der kan lade sig gøre, og hvilken indflydelse arkitekturen har på f.eks. energibesparelser og nyprojektering.