Akademisk Arkitektforening

Arkitekten Live - Dansk brutalismeArkitekten 3 2019 udkommer i begyndelsen af april med et tema om dansk brutalisme.


Arkitektforeningen inviterer til en faglig eftermiddag, hvor vi uddyber temaet med oplæg og debat.

TILMELD DIG HER
Senest den 16. april 2019.

Grethe Pontoppidan og Kjeld Vindum udfolder hver deres artikler om emnet i Arkitekten i et koncentreret oplæg til Arkitektforeningens medlemmer.

Flere erhvervsbygninger og offentlige bygningsanlæg skal ombygges, istandsættes, restaureres – hvis ikke lige nu, så meget snart, og samfundet skal til at diskutere, hvad der er bevaringsværdigt, hvad der skal fredes, og hvilke værdier datidens arkitektur både havde og har.

Erik Christian Sørensens smukke Vikingeskibsmuseum overlever næppe affredningen, og husets kranke skæbne har været en af grundene til, at Arkitekten har valgt at fokusere på emnet.

Ærlighedens arkitektur var generøs med pladsen og med de landskaber, som omgav husene, og ideen med temaet i Arkitekten er at fremkalde en bedre forståelse for en arkitektur, som for de fleste bygninger og bygningsanlægs vedkommende er holdbar og skrøbelig på samme tid.

Vi håber på, at oplæggene kan efterfølges af en god og nuaceret debat med Arkitektens redaktører Anne Pind og Martin Keiding som moderatorer.

Type: 
Debatarrangement
Dato: 
Tir, 23/04/2019
Tidspunkt: 
Kl. 16.30

Sted

Arkitektforeningen
Åbenrå 34
1124
København

Kommentarer