Akademisk Arkitektforening

2017

AALBORG: Vestre Fjordpark

Bygherre: Aalborg Kommune
Arkitekt: ADEPT, GHB Landskab

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Vestre Fjordpark skaber nye rammer om et helårsorienteret, rekreativt idræts- og oplevelseslandskab, der med et enkelt arkitektonisk greb bidrager til en helt særlig oplevelse af Limfjordens landskab."

AARHUS: Frederiksbjerg skole

Bygherre: BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE
Arkitekt: HENNING LARSEN / GPP ARKITEKTER

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Generelt har bygningen et venligt udtryk: terrasserne er udnyttet til mange aktiviteter, som passer til børn i alle skolealdre, de har nem adgang til luft og grønt rum, samtidig med at faciliteterne lægger op til, at børnene bruger kroppen."

AARHUS: Nyt Rosenhøj – Afdeling 2

Bygherre: BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN
Arkitekt: ARKITEMA ARCHITECTS / EFFEKT

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Rosenhøj er et skoleeksempel på bydelstransformation og kan blive skelsættende for lignende projekter i Danmark. Liveability er i højsædet, og der er fokus på fællesskab, byrumskvaliteter, arkitektur og identitetsskabende bebyggelse. "

AARHUS: Skate- og aktivitetspark

Bygherre: BØRN OG UNGE – KULTUR OG BORGER SERVICE, AARHUS KOMMUNE
Arkitekt: SNE ARCHITECTS

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Kombinationen af beton, jern, græs og stål i mange forskellige niveauer har en meget stærk rummelig og sanselig kvalitet."

AARHUS: Pakhusene

Bygherre: Ø2 WORK APS
Arkitekt: AART ARCHITECTS

Dommerkomitéens udtalelse: 
"De mørke teglsten komplimenterer og forankrer det maritime miljø og supplerer og styrker de omkringliggende lysere bygninger i området."

AARHUS: Sleth A/S

Bygherre: SONNESGADE APS
Arkitekt: SLETH ARKITEKTER

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Husets materialer er rå, som minder om industriel arkitektur. Materialet får lov til at fremstå ægte og skaber en sanselighed og autenticitet, som passer rigtig godt til Sleth. "

AARHUS: 40 boliger

Bygherre: HØGH & ROUSING
Arkitekt: LUPLAU POULSEN

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Bebyggelsen virker venlig, da lys- og luftforholdene er styrket i forhold til tidligere bebyggelser. Bebyggelsen bringer nye kvaliteter til kvarteret, men også sit eget særlige arkitektoniske sprog."

AARHUS: Ceres Corner

Bygherre: A. ENGGAARD
Arkitekt: CF MØLLER

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Kombinationen af tegl, glas og træ og den skulpturelle virkning af karnapper har et helstøbt arkitektonisk og kompositorisk udtryk."

AARHUS: Bakkehusene i Lisbjerg

Bygherre: BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN
Arkitekt: RUBOW ARKITEKTER, REGNBUEN ARKITEKTER, APLUSB

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Her arbejder arkitekturen med tydelige bæredygtighedsprincipper, som kommer til udtryk i lysindfald, orientering mod solen, vandhåndtering og energioptimering."

FREDERIKSBERG: Thurøhus

Bygherre: FB Gruppen A/S
Arkitekt: Effekt

Dommerkomitéens udtalelse: 
" Det er tydeligt, at Thurøhus er et moderne byggeri med klare referencer til historikken i området. Det er en flot balance mellem respekt for det lokale miljø og kravene til tidssvarende boliger,"

FREDERIKSBERG: Copenhagen Plant Science Centre

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Dommerkomitéens udtalelse: 
"The building is shaped on the basis of a general theme that mimics the shapes found in organic cells. This cell motif creates a very specific reference to the center’s research field within the wonderful world of life sciences."

HERNING: Maskinhus i Lund

Bygherre: Nils Damgaard
Arkitekt: Ingvar Cronhammer

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Prisen gives for et spændende projekt, som balancerer mellem kunst og arkitektur. Projektet virker nærmest skalaløst og kultisk med store døre og runde vinduer."

HERNING: Handelshuset

Bygherre: Herningsholm Erhvervsskole
Arkitekt: C.F. Møller

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Prisen tildeles et overbevisende projekt, som skaber et spændende og inspirerende undervisningsmiljø. Bygningen danner en flot plads med velfungerende udearealer i sammenhæng med den eksisterende erhvervsskole. "

HERNING: Nørregade 44

Bygherre: MJT
Arkitekt: Arkitec

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Prisen gives for en gennemført renovering og ombygning af en kontorbygning fra 60'erne. Bygningen er renoveret med respekt for det oprindelige udtryk og med en høj kvalitet i materialevalg og detaljering."


HJØRRING: Rubjerg Knude Fyr og ankomstområde

Bygherre: Naturstyrelsen
Arkitekt: JA JA Architects og Bessard’s Studio

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Med et raffineret greb tilfører den nye trappeinstallation i Rubjerg Knude Fyr en betagende oplevelse af dette dramatiske sted på kanten af - og højt hævet over – havet."

HJØRRING: Nyt sommerhus, Magnus Christensens Vej 57

Bygherre: Signe Birkedal og Christian Finderup, arkitekter maa
Arkitekt: Signe Birkedal og Christian Finderup, arkitekter maa

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Et stringent og tidssvarende sommerhus, der med enkle rammer sætter stemningen for en autentisk sommerhusoplevelse ved Vesterhavet. "

HJØRRING: Vendsyssel Teater

Bygherre: Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects, Landskabsarkitekt: LIW

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Vendsyssel Teater er et på én gang både pragmatisk og ekstravagant hus, som elegant tilpasser sine volumener til omgivelserne og skaber nye rum og liv i byen."

HOLSTEBRO: Strandingsmuseum

Arkitekt: Frank Maali og Gemma Lalanda

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Med den nye ombygning og generelle gentænkning af sit formål og potentiale er det på mange måder lykkes at skabe et særligt sted med sin egen identitet og karakter, der både passer til formål og sted."

ISHØJ: Gadekær og boligbebyggelse

Bygherre: Ishøj Kommune
Arkitekt: Hasløv & Kjærsgaard

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Landskabsprojektet i Ishøj Landsby skaber på bedste vis et nyt mødested i landsbyen. Der er en flot sammenhæng og helhed mellem den nye boligbebyggelse og gadekæret. "

KOLDING: Kolding Sygehus

Bygherre: Region Syddanmark
Rådgivere: NIRAS, Schmidt Hammer Lassen Architects, Creo Arkitekter, GBL / Rambøll byudvikling og Landskab, Balslev

Dommerkomitéens udtalelse: 
" - en modig arkitektonisk løsning, der får supersygehuset til at fremstå både elegant og imødekommende"

KOLDING: TinghøjBygherre: 
Kolding Kommune
Rådgivere: Lars Edmund A/S, Murermestrene Thomas Hans A/S, Pluskontoret Arkitekter A/S, MOE A/S

Dommerkomitéens udtalelse: 
" - en vellykket ny helhed omkring bygninger og omgivelser, der skaber behagelige rum og trygge rammer"

KOLDING: Hospitalsgade 5

Bygherre: Jens og Bodil Felthaus
Arkitekt: Felthaus Arkitekter

Dommerkomitéens udtalelse: 
"- en velproportioneret og flot indpasset tilbygning, der skaber stor rummelighed på et lille areal"


KOLDING: Omdannelse af Harteværket (Hædrende omtale) 
Bygherre: 
Fonden Harteværket
Rådgivere: Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S NIRAS

Hædrende omtale for:
"- et overbevisende greb, der samler formidlingen af stedets kulturarv og nye læringsaktiviteter i en smuk helhed"

KOLDING: Enfamiliehus, Elkærholmparken 28 (Hædrende omtale) 


Bygherre: Nikolai Sejr Sørensen
Rådgivere: JJ Hansen Huse

Hædrende omtale for:
"- en velproportioneret arkitektur med god udnyttelse af områdets landskabelige kvaliteter"

KOLDING: Omdannelse af Pakhuset (Hædrende omtale) Bygherre: 
Svane Shipping A/S
Rådgivere: Jesper Thyge Brøgger, Astrup Entreprise A/S, MOE A/S

Hædrende omtale for:
"- en omfattende indsats for at kombinere bygningens fortid med en innovativ og levende fremtid"

LYNGBY-TAARBÆK: Sorgenfrivang II

Bygherre: Lyngby almennyttige Boligselskab
Arkitekt: DOMUS arkitekter

Dommerkomitéens udtalelse: 
" I renoveringen er der lagt vægt på optimale lys- og energiforhold, og beboerne er blevet inddraget i løsningerne, der omfatter bæredygtighed med hensyn til sociale, økonomiske og miljømæssige forhold."


RANDERS: Turbinen

 
Bygherre: Værket
Arkitekt: Arkitekt Anne Kathrine Arrildt, indretningsarkitekt Hanne Schultz fra Woodbox, samt Claus Jensen og Niels Hougaard fra RUM arkitekter.

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Det aflæses i alle de mange dedikerede og gennemtænkte løsninger, at netop et godt samarbejde mellem arkitekt og en engageret bygherre har været nøglen til Turbinens mange kvaliteter. Randers har fået et spillested, der sætter efterlignelsesværdige standarder for spillesteder af samme størrelse."

RANDERS: Mosevænget 13 K i Over Hornbæk

Bygherre: Birgit og Preben Jakobsen. 
Arkitekt: Lars Bo Poulsen fra n+p arkitekter

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Villaen er et ambitiøst og gennemført projekt, der forholder sig til den tætte skovbeplantning på grunden - med udgangspunkt i en klassisk modernitet og et velafbalanceret og tidslyst formsprog."

RANDERS: Randers Lille Skole

Bygherre: Skolederleder Peter Knøss
Arkitekt: Peter Krogh

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Bygningen indgår som en del af det omkringliggende Tøjhushavekvarter både i form af sin funktion og sin arkitektur, og den grønne farve markerer sig flot i et kompleks og mangfoldigt miljø,"

SILKEBORG: Silkeborgmotorvejen

Bygherre: Vejdirektoratet
Arkitekt: Preben Skaarup Landskab og SLA

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Silkeborgmotorvejen er kraftfuld som Storbæltsforbindelsen og har format til at blive et nationalt symbol."


SILKEBORG: Gjessøvej 27

Bygherre: Christian Frederiksen og Malene Nørgaard.
Arkitekt: Malene Nørgaard, seniorprojektleder hos Årstiderne Arkitekter.

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Projektet er et utroligt vellykket eksempel på en energirenovering og ombygning, der opgraderer en eksisterende bolig til en flot og markant arkitektur, der er gennemført på alle fagets niveauer."

SLAGELSE: Psykiatrisygehus

Bygherre: Region Sjælland
Arkitekt: Projektteam Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Det nye psykiatriske sygehus i Slagelse afspejler en ny åben tilgang til indpasning af et behandlingssted for psykiske lidelser i det omkringliggende bylandskab."

//Foto: Jens Lindhe


SLAGELSE: Bæredygtig staldbygning

Bygherre: Henrik Terkelsen
Arkitekt: Arkitekt m.a.a. Henrik Terkelsen

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Med dette byggeri kan Glænø og Slagelse Kommune glæde sig over, at have et meget elegant eksempel på, hvordan nye funktioner føjes til eksisterende med respekt for den lokale skala i et landdistrikt."

//Foto: VLA

SYDDJURS: Søkersvej 12

Bygherre: Anne-Dorthe la Cour
Arkitekt: Bruno Viuf Larsen v/ Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Et fint eksempel på en nyfortolkning af landsbyens typiske længehus og inspireret af de gamle lader af træ indpasser husets sig nøgternt og fint i landsbyens struktur og løfter hele den omkringliggende landsbybebyggelse."


THISTED: Cowork Klitmøller

Initiativtagere: Rasmus Johnsen og Rasmus Fejerskov

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Med byggeriet er der skabt et smukt og uhøjtideligt sted, som er i god overensstemmelse med ‘ånden’ i Klitmøller."

//Foto: Mette Johnsen


VIBORG: Ombygningen af NytorvBygherre: 
Viborg Kommune
Arkitekt: Schønherr A/S

Dommerkomitéens udtalelse: 
"Fortællingen om fortidens Viborg, der møder nutidens fleksible byrum. Det er essensen af Nytorv, som derfor præmieres af Viborg Kommune for med indsigt og omtanke at føje nye lag til oplevelsen af byen."