Akademisk Arkitektforening

Task force: Kvalitet i almene boligkvartererHvordan arbejder vi for at synliggøre kvaliteterne i og genskabe tidligere tiders respekt for det støttede byggeri? I 1960erne og 70erne blev der bygget 600.000 almene boliger. Byggeriet hvilede på en vision om lys, luft, plads og modernitet. Mange af byggerierne er af en høj kvalitet.


Arkitektforeningens bestyrelse har nedsat en task force med det formål at få formuleret foreningens politik om "Kvalitet i almene boligkvarterer" samt forslag til hvordan politikken kan udmøntes i projekter.

Ny forståelse nødvendig
Over en million danskere bor i almene boliger. Bebyggelserne er en vigtig arv fra opbygningen af velfærdssamfundet. Men der er brug for at formulere en ny forståelse af og vision for det almene boligkvarters kvaliteter og muligheder.

Udfordringerne er såvel tekniske som sociale, og så er der det sprog hvormed almene boliger italesættes af politikerne og i det offentlige rum. Ordet Ghetto er kommet ind i nudansk sprogbrug for at blive. Tilsvarende sikrer behovet for energirenovering emnet høj relevans, ligesom de sociale problemer og den almindelige nedslidning.

Emnet har, heldigvis, offentlighedens interesse, og det er Arkitektforeningens ansvar at sikre, at de arkitektoniske aspekter og en arkitektonisk forståelse af de almene bebyggelsers udfordringer og muligheder høres i den offentlige såvel som i den politiske debat. Ikke mindst i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

På den baggrund har Arkitektforeningen valgt i 2011 at sætte fokus på kvalitet i de almene boligkvarter. Emnet er i forlængelse af dette udvalgt som tema for Arkitekturens Dag 2011.

Bestyrelsen ser gerne, at task forcen er særligt opmærksom på følgende emner:

- Samspillet mellem en social og en arkitektonisk indsats

- Potentialet i den stærke (omend negativt italesatte) identitet -”Den gode ghetto”

- Forståelsesramme for kvalitet i almene boligkvartere

- Vision for fremtiden for de almene boligkvarterer

Bestyrelsen har endvidere bedt task forcen om at reflektere over kvalitet i større samlede boligbebyggelser i det hele taget, og perspektivere task forcens diskussioner i forhold til den aktuelle energidebat.

Kommissorium
Læs task forcens kommissorium

Artikel om task forcen: Comeback til almene boliger
I 2011 nedsatte Arkitektforeningen task forcen Kvalitet i almene boliger. Task forcen skulle formulere foreningens politik på området og komme med forslag til, hvordan politikken kunne udmøntes i konkrete projekter. Her er et uddrag af task forcens indstillinger og forslag til konkrete projekter, som Arkitektforeningen kan sætte i gang. Læs hele artiklen

Om Arkitektforeningens task forces
Task forces er hurtigt arbejdende udvalg, der opererer mens problemstillingerne er aktuelle, og de akkumulerer en masse viden på tværs af geografi, fagligheder og alder. På den måde kan vi komme helt tæt på den viden, som MAAere med vidt forskellige fagligheder besidder. Viden som Arkitektforeningen har brug for i det politiske arbejde. Ved at samle folk omkring et givent emne i en task force bliver problemstillingerne yderst kvalificeret og praksisnært belyst.

Hver gang Arkitektforeningen starter en task force inviteres alle MAAere til at ansøge.

Læs mere om Arkitektforeningens task forces

Foto: "Store Hus" i Avedøre Stationsby, der nu er omdøbt til "Solhuset" - 60 solfanger-paneler på taget, med et areal på ca. 750 kvm, skal levere ca. 350 MWh årligt til beboerne.