Akademisk Arkitektforening

Afskærmning af JellingesteneneVinderen i Jelling er ….


Erik Nobel og tegnestuen NOBEL arkitekter a/s vinder konkurrencen om en klimaskærm, der kan beskytte Danmarks verdensberømte runesten i Jelling.
Tegnestuen får æren af at ”riste” sit navn – ikke i runer, men i moderne arkitektur og design som lader de mere end 1000 år gamle runesten rejst af Kong Gorm og sønnen Harald Blåtand komme til sin fulde ret.

Arkitekt Erik Nobel og tegnestuen NOBEL arkitekter vinder 1. præmien på 250.000 kr. i Kulturarvsstyrelsens åbne idékonkurrence om en klimaskærm til de to berømte runesten i Jelling.
Vinderforslaget gør det nu muligt én gang for alle at sikre runestenene, som blev sat af henholdsvis Kong Gorm og sønnen Harald Blåtand for mere end 1000 år siden. Stenene er truet af nedbrud fra det lunefulde danske vejr og nysgerrige fingre.

Fuldt hus

Præmieoverrækkelsen fandt sted torsdag den 4. marts 2010 i Jelling i Nationalmuseets udstillingsbygning Kongernes Jelling, som var fyldt til bristepunktet.
Kulturminister Per Stig Møller, som overrakte præmien, er meget tilfreds med, at runestenenes fremtid nu er sikret.

Danmarks pryd

”Når vi står foran runestenene i Jelling, er det, som om danmarkshistorien falder på plads. Den oplevelse skal kommende generationer også have glæden af.
Selv om skolebørn i dag ser verden gennem et hav af forskellige medier, er den ægte vare stadig grundlaget, der viser, hvad vi kommer fra,” siger Per Stig Møller og fortsætter:

Bevare og bruge
”Derfor er nationale monumenter som det i Jelling relevante for os – måske mere end nogen sinde. I dag afslører vi et elegant, nordisk inspireret design til en klimaskærm, der sikrer, at også fremtidens børn kan se Danmarks dåbsattest på dens oprindelige plads og i velbevaret tilstand.”

Verdensarv i Jelling
Kulturarvsstyrelsen udskrev konkurrencen, fordi runestenene, navnlig den mindste, er alvorlig truet af nedbrud ved fortsat at stå ubeskyttede i det fugtige og lunefulde danske vejr. Det er dokumenteret af Nationalmuseet.
De to runesten fortæller om Danmarks fødsel for ca. 1000 år siden og om den officielle overgang til kristendom.
UNESCO, FN’s organisation for kultur- og uddannelse, satte i 1994 Jelling-monumentet på listen over verdensarv. Monumentet består af de to runesten, to store høje – Nordhøjen og Sydhøjen – og Jelling Kirke.

Vanskelig opgave
Formanden for dommerkomiteen, Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass medgiver, at opgaven var svær:
”Ved første øjekast syntes opgaven uløselig: At beskytte runestenene mod vejrlig og berøring og samtidig sikre synlighed tæt på og langt fra. Og meget vigtig: Undgå at ødelægge arkæologiske spor i jorden, når byggeriet skal i gang – det så bestemt ikke let ud,” siger Steen Hvass og fortsætter:
”Men vi har fået et forslag, som fuldt ud indfrier kravene og tilmed i et design, som klæder og fremhæver et af Danmarks fornemmeste kulturarvsmonumenter.”

Runesten får plads
Dommerkomiteen lægger vægt på, at vinderforslaget i sit udtryk er dæmpet, så området foran kirken bevarer sin karakter og samtidig lader de to runestens tyngde og volumen komme til sin ret:
"Forslaget er underspillet, men samtidigt af høj kvalitet designmæssigt, kulturelt og formidlingsmæssigt," skriver dommerne.
Dommerbetænkningen beskriver de to præmierede og de tre projekter, som var så spændende, at de blev honorert med indkøb. I alt er indkommet 157 forslag, og præmiesummen er på 650.000 kr.

Tak for modet
Erik Nobel kvitterede med en tak til dommerkomiteen for modet til at vælge et forslag, der signalerer andet end blot bevarelse af den statiske kulturarv: ”Nogle havde måske forventet, at løsningen skulle være en knopskydning på kirken eller en mere markant tilføjelse.
Vi har satset på at forene de to runesten med en diskret afskærmning i et moderne formsprog, og vi takker for anerkendelsen og modet til at vælge vores forslag."

Videre forløb
Det er nu op til Menighedsrådet i Jelling Kirke, som har haft menighedsrådsformand Gunni Højvang med i dommerkomiteen, at tage stilling til, om vinderforslaget skal realiseres i dets nuværende udtryk eller det eventuelt skal bearbejdes.

Download dommerbetænkningen

Læs mere på http://www.kulturarv.dk/