Akademisk Arkitektforening

Politik

Arkitektforeningen arbejder for at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og styrke kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø.

Det indebærer at Arkitektforeningen arbejder politisk i en række sammenhænge. Vi er naturligvis partipolitisk neutrale og taler løbende med forskellige relevante politikere og organisationer. Som standsforening for knap 7000 arkitekter har Arkitektforeningen mange ressourcer at bidrage med når de politiske rammer for arkitektur – meget bredt set – bliver fastlagt.

Arkitektforeningen er bl.a. repræsenteret i en række politiske udvalg og faglige råd og nævn, udarbejder høringssvar samtidig med at Arkitektforeningen blander sig i den offentlige debat, samarbejder med andre aktører og skaber opmærksomhed via andre dagsordensskabende aktiviteter såsom seminarer, konferencer og årsdage.

Arkitektforeningen har hvert år et nyt politisk fokusområde, vi sætter på dagsordenen. I 2014 har det været velfærdsudvikling med arkitektur, design og planlægning og i 2015 er det arkitekturens potentiale for at understøtte fællesskaber og at deles. Til hvert fokusområde nedsættes en task force, hvis arbejde munder ud i en handlingsplan, som danner en del af grundlaget for Arkitektforeningens politiske arbejde med området.


Nyheder i politik

1.feb.18
En netop offentliggjort analyse af CONCITO for Realdania viser, at der er et stort uudnyttet klimapotentiale i energirenovering af den private boligmasse. Udover at kortlægge hvordan energirenoveringerne af boligmassen...
31.jan.18
Stigende urbanisering og ulighed fører til tab af kvalitet i byggeriet i Europa. Derfor roser den europæiske arkitektforening, ACE, den deklaration om bedre baukultur, som kontinentets kulturministre netop har vedtaget...
12.dec.17
Arkitekturen har mulighed for at indrette et globalt samfund, der støtter op om FN’s bæredygtighedsmål. Men hvis ikke rammerne er på plads hjemme, bliver det svært at levere ude, skriver Natalie Mossin, formand for...
30.nov.17
DEBAT: Arkitekturen skal behandles som al anden form for politik, mener Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen. Hun beder Ole Birk Olesen (LA) om at tage ansvar for området som den centrale aktør, han er.Af...
22.nov.17
Workshop: Hvad er kloge metoder til bæredygtighed i de tidlige designfaserMed denne workshop vil SBi gerne have jer der arbejder med bæredygtighed i de tidlige designfaser i tale.- Hvordan kommer bæredygtighed i fokus i...
9.nov.17
I forbindelsde med kommunalvalget 2017 har Arkitektforeningen udarbejdet en pjece med arkitekturpolitiske temaer. Pjecen er udsendt til en række kandidater ved kommunalvalget 2017, som inspiration til valgkampen, da...
26.okt.17
Det er målsætningen, at Danmark i 2050 har et fossilfrit energisystem. Vindenergi og biomasse er væsentligt, men solceller kommer også til at spille en vigtig rolle i omstillingen.
12.okt.17
For nylig var jeg i Seoul for at deltage i det nervepirrende elimineringsløb, hvor København i skarp konkurrence med bl.a. Lausanne og Kuala Lumpur, endte med at sikre sig værtskabet for den prestigefyldte UIA World...
10.okt.17
Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi afleverede tilbage i juni en række anbefalinger, der sigter mod en mere cirkulær økonomi i Danmark. Ifølge arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen kan de være med til at...