Akademisk Arkitektforening

Legater og Fonde
Søg legat til uddannelse og forskning

Er du MAA, og har du et ønske om at videreuddanne dig eller om at udforske et særligt område nøjere men ikke midler til at gennemføre projektet?
Så kan du søge støtte gennem Arkitektforeningen. 
 
Ansøgningsfrist er den 1. maj 2019 for midler fra Arkitektforeningens legatpulje i 2019. 
 
Legatpuljen er på 100.000 kr., som er midler fra Lemvigh-Müllers Fonden.

Legaterne uddeles til MAA’er og primært til studierejseformål, videre- og efteruddannelsesformål for studerende eller allerede færdiguddannede samt til videreudvikling af forskningsprojekter eller forberedelse af forskningsprojekter. 
 
Ansøgninger, der beskæftiger sig med et eller alle FN’s 17 verdensmål, vil blive foretrukket. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete forpligtende mål, som vi i Arkitektforeningen gerne vil blive klogere på og udbrede kendskabet til, så vi kan finde ud af, hvordan vi som stand kan indarbejde dem i vores daglige arbejde - uanset hvor og hvordan vi arbejder som arkitekter.

Et særligt ansøgningsskema, som kan downloades fra hjemmesiden, skal anvendes. Som noget nyt i år, vil de der tildeles legatet efterfølgende skulle søge om udbetaling direkte hos Lemvigh-Müller Fonden. Legatmodtagerne informeres nærmere herom. 
 
Svar kan forventes i uge 24.  
 
Ansøgningsskema
Download ansøgningsskema her
Udfyld og mail det til Lise Antonsen på lia@arkitektforeningen.dk
Er der uddybende CV og begrundelse, vedhæftes det samme mail. 

Få info om legater
Meld dig ind i netværksgruppen Legater og Fonde (kun MAA'er, så adgang kræver login), hvor du kan finde en liste over øvrige legater og deres ansøgningsfrister.  
Som medlem af gruppen får du også direkte besked, når der komme nye legater og fondsmuligheder til.

Understøttelsesfondet
Medlemmer af Arkitektforeningen har mulighed for at søge Understøttelsesfondet om legater i henholdsvis maj og november.
Læs mere her 

Se her hvem der har modtaget de seneste års legatpuljer fra Arkitektforeningen:

Legater 2018

Legater 2017

Legater 2016

Legater 2015

Legater 2014

Legater 2013

Legater 2012 

Legater 2011

Legater 2010

Legater 2009 

Legater 2008 

Legater 2007