Akademisk Arkitektforening

ØstjyllandLedelsen i Arkitektforeningen Østjylland består af:

Trine Lybech Madsen (leder), André Esbersen (stedfortrædende leder), Jeanette Amby, Jens Lunddahl Bager, Rie Øhlenschlæger, Sarah Maria Thorup, Jesper Laursen (suppl.) og Trine Munk Hartwig (suppl.)
Jonathan Rützou Jakobsen er desuden også ansat som stud. medhjælp.

Studenterrepræsentanter
Jonathan Rützou og Nanna Østergaard Christensen.

Vil du have indflydelse?
Arkitektforeningen Østjylland er altid modtagelige for input fra medlemmerne - og vores strategi præsenteres for at informere medlemmerne om vores indsatsområder og for at modtage feedback på disse - så kom med din mening.

Vision for AAØ 2015-2016
AAØ samler arkitektstanden og styrker dens position i Østjylland via formidling af arkitektur, ny viden, netværk og politisk indflydelse.

Vær desuden med til at skabe debat på netværkssiden og følg med i vores arrangementer her på hjemmesiden og på facebook

Følg med i Arkitektforeningen Østjyllands kommende arrangementer

Foto: arkitekturbilleder.dk

13.4.2015


Filmen tager udgangspunkt i lokalafdelingens vision om at skabe netværk, formidle ny viden og arkitektur samt arbejdet med at skabe politisk indflydelse.

Filmen er udarbejdet af Zune Holm, Bellamondo Films.

Se filmen her i netværket for Østjylland eller på Youtube.