Akademisk Arkitektforening

Sæt pris på din arkitektur!Arkitektforeningen opfordrer alle landets kommuner til at præmiere god arkitektur. Bygningspræmieringsordningen skal fremme kvalitet i både nybyggeri og i vedligeholdelsen af den eksisterende bygningsmasse.

Bygningspræmiering er en pris for arkitekten og bygherren, men prisen er også til glæde for kommunen, da den er med til at støtte op om smukt byggeri til glæde og gavn for kvaliteten i bymiljøet og byens borgere.

Se priserne for 2018
Aktuelle præmierede bygninger 

Mangler jeres kommune eller præmierede byggeri på listen?
Kontakt Cecilie Frydenlund Nielsen på cn@arkitektforeningen.dk

Bedømmelsen
Bedømmelseskomiteen består normalt af borgmesteren eller formanden for Teknik- og miljøudvalget samt en række byrådsmedlemmer. Arkitektforeningen udpeger efter kommunens ønsker 1 eller to arkitekter, hvis opgave det er, på en professionel måde at vurdere og rådgive den øvrige komités medlemmer om de indstillede projekter. Kommunen administrerer selv ordningen, tager stilling til eventuel honorering og niveau for afholdelsen af udgifter i forbindelse med de af Arkitektforeningen udpegede repræsentanter. Bedømmelseskomiteen mødes normalt 2 - 3 gange om året inklusive festligholdelsen.

Præmien
Påskønnelsen fra kommunen kan være en pengepræmie, men er i de fleste tilfælde en lille bronzeplade som kommunen selv har fået udfærdiget. Bronzepladen viser normalt kommunens byvåben med en indgraveret tekst, f.eks. "Præmieret af Randers kommune" samt årstal. Med bronzepladen følger normalt 2 indrammede diplomer, et til bygherren og et til arkitekten.

Festligholdelsen
Mange kommuner har valgt at offentliggøre Bygningspræmieringen på Arkitekturens dag, som finder sted den første mandag i oktober hvert år, og endnu flere kommuner benytter det som en lejlighed til at lave andre aktiviteter om arkitektur, f.eks foredrag, udstillinger og byvandringer evt. i samarbejde med private eller offentlige institutioner.

Hvad kan præmieres
Arkitektforeningen har udarbejdet et forslag til vejledende vedtægter for præmiering. Vedtægterne kan downloades her. 

En række kommuner præmierer allerede god arkitektur. Se hvilke samt hvilke medlemmer der er udpeget af Arkitektforeningen i de enkelte kommuner her.

Tidligere bygningspræmieringer

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Foto: Rudbæksbanke 15, Strib. Huset er tegnet af Lars Gitz Architects i København for Uffe og Anja Jacobsen.