Akademisk Arkitektforening

Høring: Byfornyelse og byudviklingHar du erfaring med byfornyelse og udvikling af byer og vil du være med til at præge de fremtidige rammer for dette?

Kan du svare ja til overstående, så opfordrer Arkitektforeningens dig til at deltage i udarbejdelsen af Arkitektforeningens høringssvar til høring over udkast til forslag om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Lovforslagets baggrund og formål
Lovforslaget er sendt i høring af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I afsnittet for lovforslagets baggrund og formål angives der, at gode boliger og bedre byer et højt prioriteret område for regeringen og at gode boliger er helt afgørende for et godt liv. En god bolig i velfungerende omgivelser spiller således en stor rolle for den enkeltes velfærd. Ligeledes er det ifølge lovforslaget vigtigt, at byerne er trafikalt, socialt og miljømæssigt velfungerende og socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

I lovforslaget indgår følgende overordnede punkter

  • Byfornyelse
  • Udgiftsramme til områdefornyelse
  • Mulighed for nedrivning og opkøb af tomme erhvervsbygninger
  • Bedre støttemuligheder til ejer- og andelsboliger
  • Kommunal garanti for byggelån og endelige lån ved ejer- og andelsboliger
  • Forsamlingshuse og bygninger med tilsvarende anvendelse
  • Øget vejledningsindsats over for kommunerne

Hele høringen er vedhæftet, og det er især på side 4-14 man let kan orientere sig om de foreslåede ændringer, så tag udgangspunkt i dem, hvis du vil kaste dig over lovforslaget. Se filerne nedenfor eller klik her for at se høringen på Høringsportalen

Arkitektforeningens Politik & Analyseafdeling hjælper gerne med at udforme de enkelte bemærkninger til lovforslaget. Efterfølgende indsamles alle medlemmers input og bemærkninger, hvor efter disse vil blive samskrevet i et fælles høringssvar. Bemærkningerne bedes sendt til Martin Yhlen på myh@arkitektforeningen.dk senest torsdag den 16. oktober.

 

Download følgebrev

Download lovforslag

Kommentarer