Akademisk Arkitektforening

Årskonferencen 2017: Formandens taleVelkommen til Arkitektforeningens Årskonference 2017, der i år har  titlen: ”Tag ansvar for fremtidens bolig”.

Boliger er noget, som alle har et forhold til. De fleste af os har et sted at bo og en ramme for dagligdagens gøremål. Alene af den grund er boligområdet så evig aktuelt, relevant og vigtigt – både for arkitektstanden, som er samlet her i dag, men også landets politikere og naturligvis alle andre. 

Lige nu ser vi en masse tendenser, som ændrer boligområdet markant. Vi ser et Danmark, der er ved at knække over mellem land og by. Vi ser spøgelsesbyer og huse, som forfalder i det såkaldte Udkantsdanmark samtidig med, at bygninger skyder op i rekordfart i de større byer. 

Vi ser, at København og Århus er ved at udvikle sig til byer, som kun de velstillede har råd til at bosætte sig i, mens de mindre bemidlede flytter længere og længere væk fra bykernerne.

Hvad betyder disse tendenser for boligområdet Og hvordan afbøder vi nogle af de negative konsekvenser? Det skal vi prøve at komme nærmere ind på i dag på foreningens årskonference, som i år sætter boligområdet til debat. 

Vi skal ned i detaljen. Fra den enkelte bolig og op i det regionale og nationale perspektiv.

Vi skal have indkredset, hvilken udvikling vi helst ser på boligområdet. Og vi skal diskutere, hvordan arkitektstanden kan være med til at sikre den udvikling. 

Vi skal blive klogere på løsninger, som inkluderer den enkelte og fællesskabet, men som også inkluderer arkitektonisk kvalitet. 

Kort sagt: I dag stiller vi skarpt på, hvad arkitektstanden kan byde ind med, og hvilken rolle vi mener, at arkitekter skal have på fremtidens boligområde. 

------

Når jeg siger boligområdet, er det i ental. Men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden. Der er mange boligområder i Danmark, som hver har deres styrker og udfordringer. Derfor kan vi selvsagt ikke komme rundt om det hele i dag, men vi skal forsøge at nå omkring det væsentligste. 

For at komme på det rette spor har vi blandt andet inviteret ”ministeren for det hele” - transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, som vil gøre os meget klogere på, hvad regeringens visioner og ambitioner er på boligområdet. 

Vi har også inviteret fem eksperter, som ud fra hvert deres faglige perspektiv vil gøre os klogere på boligområdet og fremtidens bolig. 

Og hvad er det så vi taler om? Ifølge Den Store Danske er en bolig ”menneskets bosted, opholdssted og samlingssted for familie eller samboere samt opbevaringssted for personlige ejendele. Boligens primære funktion er at beskytte mod vejrlig og at afgrænse privatlivet fra det offentlige rum.”

I 2016 var der 2.646.000 beboede boliger i Danmark, hvoraf godt halvdelen er ejerboliger. 

Hertil kommer godt 20 procent almene boliger, 17 procent private udlejningsboliger og 8 procent andelsboliger. 

Den Store Danske kan blandt andet også fortælle os at:

  • Gentofte kommune har den laveste andel af almene boliger.
  • 85 procent af de beboede boliger i Danmark er opført før 1980.
  • At der i 2016 stod 14 procent af helårsboligerne i Tønder og Lolland kommuner tomme.
  • Og at et enfamiliehus i Landsdel København er steget med 263 procent efter inflation fra 1. kvartal 1992 til 2. kvartal 2016.

-----

 Som jeg tidligere var inde på, er boligområdet helt centralt for arkitektstanden. 

Man kan sige, at boligen er vores raison d'être. Vi er sat i verden for at bygge den gode bolig, de sunde boligområder og bæredygtige byer. 

Derfor har vi også i høj grad noget at byde ind med, når det kommer til boligområdet og de udfordringer, vi står overfor. Det er utroligt vigtigt, at vi gør vores indflydelse gældende. 

Men den indflydelse er ikke noget, vi bare får foræret. Det er noget, vi skal arbejde for og gøre os fortjent til.  Og det er vigtigt, at vi kæmper for indflydelsen. 

Vi skal kæmpe for, at vi kan bruge vores arkitektfaglighed til at skabe gode boliger, som danner rammen for det enkelte individ. 

Vi skal tænke boligen og bygningen ind i en større kontekst, så kvarterer og bydelene udgør nogle gode og bæredygtige rammer for dagligdagslivet. 

Vi skal råbe højt, når byfornyelsesmidler og renoveringspuljer bliver beskåret, da konsekvenserne meget vel bliver, at de i forvejen skrøbelige byer langt fra alfarvej visner og forfalder. 

Vi skal gå forrest og vise de gode eksempler på, hvordan man kan bo i fremtiden – eksempelvis som vi gjorde i forbindelse med fremtidens bæredygtige almene boliger. 

Med planloven i hånden skal vi vise, hvordan planlæggerne kan skabe byer og landområder, som hænger sammen, sikre at sårbare naturområder ikke bliver bebygget og sørge for, at der kan bygges mere alment. 

Jeg vil i denne forbindelse benytte lejligheden til at takke de mange samarbejdspartnere, som er mødt op til vores årskonference i dag. Sammen er vi stærkest og kan opnå endnu større indflydelse. 

---

Der er snart kommunalvalg. Vi skal have valgt vores kommunalpolitikere og sammensat vores byråd. Byråd som har stor indflydelse på alt fra lokalplanlægning til skoler. 

Derfor er det også glædeligt, at mindst 9 MAA’er stiller op til kommunalvalget. 

Det er ikke sikkert at de går forrest med den arkitektfaglige fane – det forventer jeg heller ikke. Men jeg synes, at det er rigtig positivt, at arkitekter blander sig i politik og søger indflydelse. 

-------

Der er masser af emner at tage fat på, når vi først går i gang med at diskutere boligområdet. 

Danmark befinder sig i den arkitektoniske verdenselite. Som arkitekter har vi visionerne og kompetencerne til at skabe den gode bolig.

Vi har fagligheden til at fremme en udvikling på boligområdet, der både er socialt og miljømæssigt bæredygtigt.

Som arkitekter kan vi skabe resultater, der er funderet i en vision om livskvalitet, sundhed og øget ressourcebevidsthed. 

Vi skal tænke nyt og sætte boligen ind i en kontekst for at kunne håndtere udfordringer som klimaforandringer, vækst og affolkning af landdistrikter, så vi kan skabe en boligmasse, som vi også kan være stolte om 50 eller 100 år.

Kommentarer