Akademisk Arkitektforening

Ældre indtager byrummet i danske kommuner


Skaterbaner, boldbure og parkour er blevet en del af det nye bybillede. Byerne skal fremme aktiv livsstil, men hvad nu hvis farmor er mere til parker end parkour?


En ny kampagne, ”Byen for hele livet”, viser gennem events og aktiviteter, hvordan indretningen af byen kan fremme sund og aktiv livsstil for 60+’ere. Kampagnen foregår i Albertslund, Frederiksværk, Ringe, Horsens og Aalborg fra den 30. maj - 13. juni 2011. Kampagnen er skabt af Dansk Arkitektur Center (DAC) i samarbejde med fem danske kommuner og støttet af TrygFonden og Realdania.

I 2050 vil hver fjerde dansker være over 65 år. Mange af disse ældre vil stille nye krav til, at deres byer fremmer muligheden for at opretholde en sund og aktiv livsstil. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Sund By Netværket*, kan det betale sig at investere i at designe byerne, så de fremmer sundhed. Det bidrager ikke alene til øget livskvalitet og lavere udgifter til sundheds- og plejesektoren, det bidrager også til økonomisk vækst og større social sammenhængskraft.

Power Walk med Chris MacDonald og DM I kanonkuglekast
Kampagnen ”Byen for hele livet”, som blandt andet består af en lang række lokale aktiviteter, skydes officielt i gang i Aalborg, hvor borgere på 60+ får mulighed for at udfordre sig selv på en powerwalk med Chris MacDonald. I Frederiksværk har de taget byens historie frem og Industrimuseet arrangerer blandt andet DM i kanonkuglekast. I Albertslund vil kunstneren Nis Rømer skabe skønne haver mellem boligblokkene i Albertslund Syd. I Horsens kan byens borgere være med til at bygge en fitness bænk, og i Ringe får de en midlertidig petanquebane midt i byen.

Kampagne med folkelighed og faglighed i fokus
Kampagnen ”Byen for hele livet” har både et fagligt og folkeligt sigte. Ude i de fem byer indtages byrummet af fotostater af mænd og kvinder på 60+, hvor byens borgere præsenteres for kampagnen og de lokale aktiviteter. I byerne vil der også være opstillet midlertidige installationer som aktivitetsbænke og komfortable gynger for ældre. I hele kampagneperioden er der tilbud og lokale events og aktiviteter med fokus på tryghed, leg og bevægelse.
I Albertslund, Horsens og Aalborg inviterer Byens Helte v/ sociolog Julie Abitz borgerne med på en gåtur, hvor de taler om deres drømme for byen og om de forhindringer, de møder på deres vej. Fortællingerne overleveres efterfølgende til byernes kommunale politikere.

Kampagnen fortsætter på nettet.
Viden om sunde byrum, cases fra hele verden, ekspertinterviews og relaterede initiativer er samlet på websitet www.bæredygtigebyer.dk, som henvender sig til kommunale planlæggere, arkitekter og andre der arbejder med – eller interesserer sig for byudvikling. Materialet vil være tilgængeligt fra den 30. maj 2011.   

Samarbejde på tværs af forvaltninger og det lokale foreningsliv
De lokale programmer er skabt i samarbejde med Aalborg Kommune, Horsens Kommune, Fåborg – Midtfyn Kommune, Halsnæs Kommune og Albertslund Kommune på tværs af fag-forvaltninger inden for sundhed, kultur/fritid og planlægning. Bag arrangementerne står lokale kulturinstitutioner og idrætsforeninger som blandt andet Senior Idræt, DGI og Ældresagen. Kampagnens faglige indhold bygger på researchmateriale udarbejdet af Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole. 

Læs mere om kampagnen og om hvad der sker ude i kommunerne på www.dac.dk/byenforhelelivet. (Programmerne offentliggøres den. 25. maj) 

Kommentarer