Akademisk Arkitektforening

Almene boliger skal være mere energirigtigeEn ny pulje skal forbedre energistandarden i de almene boliger. De almene boligorganisationer kan derfor søge om i alt 15 mio. kroner i støtte til at udarbejde energihandlingsplaner, som skal skabe endnu mere miljørigtige boliger og inspirere beboerne til at gøre en yderligere indsats.


De almene boliger får de kommende år endnu et redskab til at reducere energiforbruget. Det sætter en ny pulje, som almene boligorganisationer nu kan søge, fokus på. For selvom de almene boligorganisationer allerede gør en stor indsats for at spare på energien, er der stadig store gevinster at hente – til gavn for både boligorganisationernes økonomi og for miljøet, lyder det i pressemeddelelse fra Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter.

”De almene boligorganisationer gør i dag en kæmpe indsats for at gøre deres boliger og bygninger så miljørigtige som muligt. Det vil jeg gerne rose. Men der er fortsat meget at hente. Derfor støtter vi med denne nye pulje boligorganisationernes arbejde med at kortlægge, hvor de kan spare yderligere på energien. Dermed håber vi, at både boligorganisationer og beboere kan spare på varme- og elregningen, og at de enkelte beboere inspireres til selv at gøre en ekstra indsats,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.
Energisparepuljen er en del af finansloven for 2013, hvor regeringen og Enhedslisten har afsat i alt 20 mio. kroner til puljen.

"Det er en mærkesag for Enhedslisten at sikre gode og energirigtige almene boliger, og med energisparepuljen sikrer vi, at der bliver lavet energihandlingsplaner. Det vil være med til at fastholde kursen mod bedre boliger, bedre klima og en billigere husleje,” siger Enhedslistens boligordfører Lars Dohn.

De 15 mio. kroner er afsat til direkte at støtte udarbejdelsen af energihandlingsplaner i de enkelte boligafdelinger, mens de sidste 5 mio. kroner er målrettet forsøgsprojekter.
Det er kun almene boligorganisationer, der kan søge pujen, der har ansøgningsfrist d. 1. oktober 2013. Rammer og temaer for de 5 mio. kroner til forsøgsprojekter bliver meldt ud snarligt.

Læs mere om puljen

 

Foto: Almene boliger i Sydhavn, Køebnhavn - Jesper Reinholdt

Kommentarer