Akademisk Arkitektforening

Almene boligselskaber bør værne om arkitekturen, når de renovererSBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået støtte fra Landsbyggefonden. Evalueringen viser, at boligkvaliteten generelt er forbedret betydeligt i de renoverede bebyggelser, men også at boligselskaberne kunne opnå bedre resultater, hvis de var mere opmærksomme på bebyggelsernes oprindelige arkitektoniske kvaliteter.


"Når man renoverer en almen boligbebyggelse, ønsker man i nogle tilfælde at gøre op med den hidtidige arkitektur, bl.a. for at komme et blakket renommé til livs og tiltrække nye, ressourcestærke beboere”, siger professor Claus Bech-Danielsen, der har været hovedmand på evalueringen.


”Men det er op ad bakke at modarbejde den oprindelige arkitektur og eksisterende struktur i en bebyggelse, og resultaterne vidner om, at det er svært at etablere en anderledes arkitektur på baggrund af den oprindelige. Tingene spiller ikke naturligt sammen”.


Oversete potentialer i den almene arkitektur
Som et bedre alternativ peger professoren på mulighederne i at bygge videre på de oprindelige arkitektoniske idéer:


”Når vi ser de seneste års renoveringer, må vi konstatere, at de mest vellykkede resultater opnås, når der tages udgangspunkt i den oprindelige arkitektur, og når dens potentialer udnyttes”, siger Claus Bech-Danielsen og uddyber:


”Når man observerer, hvordan arkitekturen bliver behandlet ved mange renoveringer, kunne noget tyde på, at de almene boligers arkitektur ikke nyder tilstrækkelig anerkendelse. Der er grund til at minde om, at renovering af almene bebyggelser er en vigtig arkitektonisk opgave”.


Bedre tilgængelighed for alle 
Et lyspunkt i evalueringen er, at det i vid udstrækning er lykkedes at forbedre tilgængeligheden i de 10 boligbebyggelser, som er blevet markant lettere at komme til, ind i og rundt i, både for personer med handicap og andre brugergrupper så som ældre, børnefamilier og personer med astma og allergi.


”Der arbejdes virkelig seriøst med at gøre flere boliger tilgængelige, men det står også klart, at uden Landsbyggefondens prioritering og finansiering ville tiltagene næppe være blevet nær så ambitiøse”, siger seniorrådgiver Søren Ginnerup, der har evalueret tilgængeligheden af de renoverede bebyggelser.


Evalueringen har fået økonomisk støtte fra Landsbyggefonden, og resultaterne er samlet i bogen ’Renovering af almene bebyggelser. Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013’, som er udgivet af SBi og bl.a. kan købes hos Byggecentrum Boghandel.


Læs hele pressemeddelelsen og den samlede rapport fra SBi her


 


 


 


 

Kommentarer