Akademisk Arkitektforening

Ambitiøs københavnsk arkitekturpolitik... men

 


Nu får Københavns Kommune en ny arkitekturpolitik "Arkitekturby København", der blev lanceret på Dansk Arkitektur Center d. 26. oktober 2009. Politikken er ambitiøs og rummer mange gode intentioner, men desværre er arkitektoniske løsningsstrategier for ghettoproblematikken stort set fraværende. 

Det er som bekendt dokumenteret*, at det er vigtigt at indtænke arkitekturen, når der skal rådes langsigtet  bod på mange af de problemer, der lige nu præger boligområder som Tingbjerg, Vollsmose m.fl. Alligevel berører Københavns Kommunes arkitekturpolitik dette noget overfladisk. Til det siger Rikke Krogh, formand for AA i et debatindlæg bragt i JP lørdag d. 24. oktober:

”Desværre er den arkitektoniske tilgang til ghettoproblematikken tilsyneladende forbigået Københavns Kommune, som nok er den kommune i landet med flest problemer af denne art. På mandag præsenterer kommunen en spritny arkitekturpolitik, hvor de udsatte boligområder som for eksempel Tingbjerg praktisk talt ikke er nævnt. Arkitekturpolitikken er et hæfte af den slags, som vi arkitekter er utroligt gode til at frembringe: fyldt med plusord og gode intentioner, med flotte billeder af nordisk udseende københavnere på café og på cykel. Men den nævner ikke, hvordan arkitektur kan bruges til at afhjælpe nogle af kommunens største problemer, nemlig integration og kriminalitet."

Arkitekt Dorte Mandrup var tilstede ved lancereringen af "Arkitekturby København" på DAC, og hun er enig med Rikke Krogh i, at arkitekturpolitikken ikke er præcis nok:

”Der er mange selvfølger i den som for eksempel ’mangfoldighed er godt’. Men hvad mener man med mangfoldighed? Man skal turde definere det,” sagde hun under paneldebatten til præsentationen af politikken. Hun tilføjede senere, at ”arkitekter ikke kan redde verden alene, men de skal støttes af en arkitekturpolitik som den, kommunen har lavet.”

Journalist på Politiken Karsten Ifversen mente under samme debat heller ikke, at arkitekter altid kan redde verden.

”Det er jo ikke Steen Eiler Rasmussens fejl, at Tingbjerg er, som det er i dag.”, sagde han.

Stadsarkitekt Jan Christiansen forsvarede sig med, at ”arkitektur ikke kan ændre verden – det handler jo om socialpolitik.” 

”Arkitekter, landskabsarkitekter og embedsmænd har studeret en del år for at vide noget om emnet, og derfor skal man ikke altid bukke under for det, jeg har døbt ”demokratiets diktatur”, hvor lokale modsætter sig byplanmæssige beslutninger. Vi skal have respekt for professionalismen,” sagde Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam i sin afslutningstale.

Eftermiddagen rundede han af med at takke for den tur, han har været på som borgmester i tilfældet af, at han ikke får lov til at fortsætte efter nytår. 

* Arkitektforeningen udgav sidste år bogen ”Arkitektur der forandrer”, som med en lang række eksempler fra udlandet viste, hvordan man med gennemtænkt byudvikling og arkitektoniske indgreb kan tiltrække ressourcestærke beboere og sænke kriminaliteten i udsatte boligområder. Bogen var nomineret til integrationsprisen 2009, fordi den påviser, hvordan man med en kombination af sociale og fysiske indsatser kan imødekomme nogle af problemerne. I Århus forstod de straks pointen og har planlagt at rive flere boligblokke ned i Gellerup, tilføje nye gader og butiksarealer og sætte lejligheder til salg.


 

Kommentarer