Akademisk Arkitektforening

Anbefalinger tages alvorligt i ny boligaftaleFredag d. 28. november indgik SR-regeringen og en bred kreds af Folketingets partier; Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Det Konservative Folkeparti en ny boligaftale, der prioriterer boligsociale indsatser, strukturelle forandringer og energieffektivisering.

Arkitektforeningen er glade for, at der i aftalen er prioriteret 160 mio. kr. årligt fra 2017-2020 til infrastrukturændringer.
Som Arkitektforeningen sammen med Københavns kommune tidligere på året har dokumenteret med undersøgelsen Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder kan strukturelle forandringer sammen med sociale indsatser være med til at gøre et udsat boligområde attraktivt. Denne konklusion er med i aftaleteksten og er bl.a. en del af årsagen til, at boligsociale indsatser og strukturelle fysiske forandringer kommer forrest i køen i den nye boligaftale. Arkitektforeningens arbejde har således givet et politisk resultat.

Det er også positivt, at der med boligaftalen åbnes for, at der kan anvendes indtil 350 mio. kr. til gennemførelse af vidtgående energieffektiviseringsprojekter, som Arkitektforeningen ligeledes har anbefalet


Boligaftalen i hovedtræk
I boligaftalen er forligsparterne enige om: at holde et højt niveau for at renovere og modernisere de almene boliger for at sikre, at de almene boliger er et attraktivt botilbud, som sikrer en bred beboersammensætning. Desuden er der enighed om at tryghed og trivsel skal være gennemgående temaer i den samlede indsats i de boligområder som er med på den listen over udsatte boligområder. 

Aftalen indebærer også, at der i 2015 og 2016 afsættes 4,2. mia. kr. til renovering af de almene boliger, hvoraf mindst 400 mio. kr. årligt skal bruges på forbedret tilgængelighed. Dermed er bygge- og renoveringsaktiviteten næsten fastholdt på det samme niveau siden 2012. Endvidere afsættes der en boligsocial ramme på 465 mio. kr. årligt frem til 2018. 

Renoveringsrammen falder til ca. 2,5 mia. kr. om året i 2017-2020. Parterne har dog aftalt at mødes igen om to år og evaluere behovet. 

Boligaftalen indeholder endvidere en række elementer om praktik- og lærepladser, boligsocial indsats, infrastrukturændringer, nedrivning og nybyggeri.

 

Læs hele boligaftalen her

 

Foto: Fra Bytorvet i Gellerupparken, Rhinomind - Wikimedia Commons.

Kommentarer