Akademisk Arkitektforening

Anlægsloft skader grøn omstillingDebatindlæg af Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen bragt i Information d. 4.12.2012


Ifølge de økonomiske vismænd og OECD er den økonomiske udvikling i Danmark de kommende år så sløj, at den burde indlægges akut. Væksten er i 2012 på sølle 0,2 procent og dermed endnu lavere end regeringens egen forventning.

Der er derfor brug for vækstinitiativer, som kan skubbe gang i beskæftigelsen og genskabe mange af de tabte job i den private sektor.

Desværre har regeringen valgt at fastholde beslutningen om at sænke anlægsloftet med fem milliarder kroner næste år. I en tid hvor ledigheden stiger, og økonomien står i stampe, vil det koste yderligere arbejdspladser, fordi det tvinger kommunerne til at udskyde bygge- og renoveringsprojekter. Ifølge Dansk Byggeri vil anlægsloftet koste mellem 7.000 og 8.000 byggerelaterede jobs. Det har vi som samfund simpelthen ikke råd til at lade ske.

Samtidig viser en rundspørge blandt landets kommuner foretaget af Energiforum Danmark, at kommunerne først og fremmest udskyder energibesparende renoveringsprojekter i de kommunale bygninger. Denne tendens er i sig selv kritisk og strider direkte mod regeringens ambitiøse grønne vækstmål.

Absurd benspænd
Hvis den grønne omstilling skal lykkes, og CO2-forbruget skal reduceres væsentligt, er renovering af den eksisterende bygningsmasse en helt afgørende faktor.

Det er absurd, at anlægsloftet skal spænde ben for kommunernes investering i energiforbedringer, som på kort sigt skaber arbejdspladser og vækst over hele landet, samtidig med at energibesparelserne på lang sigt vil give kommunerne en økonomisk gevinst.

En mulig løsning kunne derfor være at adskille energibesparende projekter fra anlægsloftet, som Energiforum Danmark foreslår. Dermed kan regeringen både fastholde den stramme finanspolitik og leve op til ambitionerne om den grønne omstilling.

 

 

 

 

 Kommentarer