Akademisk Arkitektforening

Arbejdsomhed frem for nedskæringerØget jobindsats og karrierevejledning er mere effektivt end at skære studiepladser. Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Ugebrevet Mandag Morgen. Den ligger godt i tråd med arkitektbranchens egen kandidatundersøgelse
 
Ugebrevet Mandag Morgen har nedsat en Velstandsgruppe bestående af 25 eksperter, som skal nytænke Danmarks konkurrenceevne og identificere potentialerne for at øge den danske velstand. De har kastet sig over dimensioneringsdiskussionen og er i en analyse kommet frem til, at det ikke vil have umiddelbar effekt at skære i studiepladser på humanistiske og kreative uddannelser. I stedet bør man satse på at styrke karrierevejledningen på studiet og at hjælpe kandidaterne mere effektivt, når uddannelsen er afsluttet. 
 
Gode erfaringer
Konklusionen bygger blandt andet på erfaringer fra udlandet og fra historien. Ugebrevet fremhæver en endnu ikke offentliggjort analyse, der peger på en lignende situation i 1980’erne, hvor beskæftigelsesindsatsen blev foretrukket frem for nedskæringer. Det fik kurven til at knække: 
 
”I 1984 oprettede Dansk Magisterforening egne EDB-kurser for medlemmerne. Regeringen og universiteterne startede praktik for humanister, og man gennemførte en projektgruppeordning, der minder en anelse om vor tids akademikerkampagner. Der var i det hele taget en lang række tiltag for at oplyse om humanisters kompetencer og videreuddanne dem, så de kunne passe ind på det private erhvervsliv,” siger socialog Magnus Petersen fra analysebureauet Analyse & Tal til Mandag Morgen.

I England har man på et businessuniversitet undersøgt, hvad bedre karrierevejledning betyder for de studerendes jobmuligheder. 70 pct. af de kandidater, der modtog intensiv karrierevejledning, inden de var færdiguddannede, var i job bagefter. Blandt dem, der ikke modtog samme rådgivning, var tallet kun 40 pct. Den model har Syddansk Universitet kopieret for to år siden – med stor succes:

“Jo tættere karrierevejledningen er på studiet, jo bedre virker det. Og jo hurtigere, du får det integreret på uddannelserne, jo hurtigere kommer de studerende i arbejde,” siger fagkoordinator Jacob Krummes på Syddansk Universitet til Mandag Morgen og peger samtidig på, at de studerende er meget glade for ordningen.

Arkitekter skal gå samme vej
Høj ledighed spøger desværre også i arkitektfaget, og derfor har Arkitektbranchen for nylig undersøgt, hvad der skal til for at få flere kandidater hurtigere i arbejde. En af de vigtigste konklusioner herfra er, at de studerende skal gøres mere bevidste om sammenhængen mellem valg af studieretning og karrieremuligheder. Og at de gennem studiejobs og kvalificerede praktikforløb skal skabe relationer til erhvervslivet. 

Kommentarer