Akademisk Arkitektforening

Arkitekters ledighed ned ad bakke siden 2010En analyse viser, at ledigheden for arkitekter toppede i 2010. Men ledigheden er stadig højere end blandt øvrige akademikere og den øvrige arbejdsstyrke i det hele taget.


Efter krisens indtog i efteråret 2008 steg ledigheden for arkitekter og den øvrige arbejdsstyrke betragteligt, og ledigheden blandt arkitekterne toppede i februar 2010.  Siden da har ledigheden for den øvrige arbejdsstyrke ligget nogenlunde stabilt omkring de 6 procent, og ledigheden for akademikerne er i løbet af de sidste par år steget med knap 0,7 procentpoint.

Fald på 27 procent
Udviklingen i arkitekternes beskæftigelse er imidlertid en anden. Siden februar 2010 er ledigheden for arkitekterne faldet med ca. 27 procent. Der har i de forgående år været en svag fremgang i økonomien*, hvorfor der måske er grund til optimisme for arkitekterne. Beskæftigelsen for arkitekter synes nemlig at være mere konjunkturfølsom end den øvrige beskæftigelse, set over en længere tidsserie, som grafen foroven angiver.

Niveauet for arkitekternes ledighed har ligget over akademikernes og den øvrige arbejdsstyrkes ledighed siden 2010, men udviklingen i ledigheden har de sidste år været væsentligt bedre for arkitekternes vedkommende.

Selvom tendensen for ledigheden i arkitektbranchen er nedadgående, er der mindre udsving i tidsserien. Der er eksempelvis regelmæssige stigninger i ledigheden omkring august og marts måned hvilket skyldes, at disse måneder er første måneder med nye dimittender**. Herefter falder ledigheden typisk igen.


*Der har siden 1. kvartal 2010, været en gennemsnitlig realvækst i BNP på ca. 0,17 pct. pr. kvartal. trenden af større interesse, og ser man på den, er der godt nyt for arkitekterne.  
**Nyuddannede arkitekter har typisk en karensperiode på 1 måned. Da ledighed opgøres efter hvornår de første dagpenge er udbetalt, tæller dimittender først med fra marts og august.Kommentarer