Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningen indstiller de almene boliger til Danmarkskanonen

Arkitektforeningen har indstillet de almene boliger til en plads i Kulturministeriets Danmarkskanon, der skal skabe bevidsthed om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark. Kulturministeren har ladet det være op til offentligheden at stemme om de værdier, der skal optages. Arkitektforeningen anbefaler en stemme til den almene boligsektor, der i meget høj grad har medvirket til at skabe blandede byer, sikre boliger af høj kvalitet og har i høj grad bidraget til udviklingen af dansk arkitektur og byplanlægning. Der kan stemmes frem til den 22. november. 

Læs om Danmarkskanonen og stem her

Læs en begrundelse af Kommunikationschef Michael Thorberg, BL, her.

De almene boliger er en grundsten i den danske velfærdsstat. De har været med til at sikre gode sunde boliger, som alle mennesker har råd til at bo i. De illustrerer Danmarks arkitektoniske udvikling og afspejler samfundets ændrede befolkningssammensætning. Dette har igen været med til at sikre, at blandede og mang-foldige byer stadig er et dansk kendetegn, der påkalder sig international bevågenhed. Den almene boligsektor er også billedet på vandringen fra land til by. Denne vandring er siden industrialiseringens opblomstring i 60’erne sket i et fortsat stigende tempo og i dag oplever København en befolkningsvækst på 1.000 nye beboere om måneden. Der er i dag 500.000 almene boliger på landsplan.

Illustration af det bæredygtige boligprojekt Lisbjerg Bakke, Vandkunsten lige nu er ved at opføre uden for Aarhus. Læs om hele projektet her.  

De største arkitekter har tegnet almene boliger
For den danske arkitektstand har de almene boliger været et helt centralt arbejdsområde. Dansk arkitektur har en lang og fornem tradition inden for de almene boliger, hvor landets ypperste planlæggere, arkitekter og landskabsarkitekter har arbejdet tæt sammen, når de almene boliger har skulle udvikles. Man kan følge de tidstypiske arkitektoniske trends og den samfundsmæssige udvikling i vores almene boliger. Det gør også de almene boliger til mere end blot et sted at bo. Det gør dem til et billede på Danmark og den store udvikling vores land har været igennem de sidste 100 år.

Fem eksempler på byggeri, der skabte forandringer
De almene boligers præg på samtidens arkitektur kan illustreres gennem 5 almene byggerier, der alle blev tegnet af samtidens ypperste arkitekter. Fra Bakkehusene, de lave rækkehuse ved Bellahøj opført i 20’erne, der med inspiration fra Bindesbølls lægeforeningshuse på Østerbro, igen gjorde lave huse med luft og have populært, går vi videre til funktionalismens indtog i 30’erne og de stokbebyggelser ved f.eks. Lundevænget ved Ryparken, som blev set som et opgør med de lukkede mørke karréer, der prægede byerne. Efter en stille periode i 40’erne bliver de almene boliger i 50’erne igen prestigebyggeri. Højhusene ved Bellahøj bliver landets første og var med til at udvikle en ny byggeteknisk viden der skabte vækst og innovation i hele bygge-branchen. Boligmanglen var stor i 60’erne og 70’erne som resultat af den stigende industrialisering og dertilhørende urbanisering. Dette blev blandt andet løst gennem udviklingen af montagebyggeriet, som var skelsættende for byggebranchen og tidens arkitektur. To af datidens prestigebyggerier var de lave boligforeninger Farum Midtby og Galgebakken, hvor arkitekterne gjorde et opgør med forestillingen om, at man kun kunne bygge højt, hvis der også skulle bygges billigt. Blandt det mere moderne almene byggeri ser vi blandt andet Lærkehaven i Lystrup nær Århus opført i 2008. Med bæredygtige passivhuse, der bruger meget lidt energi, er man gået forrest i transformeringen af vores bygningsmasse fra at være nettoydere til nettobidrager af energi.

Arkitektforeningen støtter blandet andet også, at håndværket bliver optaget i Danmarkskanonen. 

Læs om Danmarkskanonen her

Kommentarer