Akademisk Arkitektforening

Bedre byer kræver politisk modKAB-direktør Jesper Nygård, som sidder centralt som formand i Realdania og i Landsbyggefonden, vil redde et presset velfærdssamfund gennem nye samarbejder med det offentlige.
  Læs interview.

Af Mads Bang, Altinget

Udviklingen af samfundet skal drives af et samspil mellem civilsamfundets organisationer, erhvervslivet og den offentlige sektor. Sådan lyder opskriften på et bedre samfund i en ny debatbog fra direktøren i KAB, Jesper Nygård.

Jesper Nygård har, ud over sin direktørpost i landets største almene boligorganisation med mere end 50.000 boliger, en helt central position i udviklingen af boliger og byer i Danmark: Han er formand for Landsbyggefonden, som hvert år er med til at bevillige lån og midler for milliarder i den almene sektor. Samtidig er Jesper Nygård formand for den filantropiske virksomhed Realdania, der de seneste godt ti år har brugt omkring 10 milliarder på at støtte projekter inden for tre fokusområder: Byen, byggeriet og bygningsarven.

Erfaringerne fra det, Jesper Nygård selv kalder et unikt udsigtspunkt i det danske samfund, er kogt ned til en debatbog, der peger på øget samspil mellem det offentlige, private virksomheder og civilsamfundet som en vej til at sikre den danske samfundsmodel på længere sigt.

Jesper Nygård peger selv på eksempler fra den almene sektor. Han mener, at KAB's forsøg med gældsrådgivning, de almene boligorganisationers praktikpladsaftale med Dansk Byggeri og det store frivillige arbejde, der foregår i boligafdelingerne, er eksempler på det, han i sin bog kalder "Det sociale enzym". Jesper Nygårds sociale enzym er den ekstra gevinst, der opstår i samarbejdet på tværs af sektorer.

Debatbogen er ikke kun en hyldest til de eksisterende projekter, som Nygård roser. Der er også opråb og opfordringer til ledere på tværs i det private erhvervsliv, de offentlige institutioner og foreninger om at tænke alternativt.

Politikere skal forme byer
Jesper Nygård rammer bredt med sit debatoplæg, men når det drejer sig om hans hjemmebane på boligområdet, har han også flere forslag. Blandt andet så han gerne, at både folketingspolitikerne og de folkevalgte i kommunerne sætter handling bag ordene om byer for alle.

"Mit udgangspunkt er, at byer kommer af sig selv. Men gode byer kommer ikke af sig selv," siger Jesper Nygård og uddyber:

"Vi er i en situation, hvor det er dybt problematisk at være borger eller politiker i Vandkants-danmark. Men i Vækstdanmark og i byerne flytter folk til. En kommune som København har de seneste år fået tusind nye indbyggere om måneden. Og det giver nogle andre problemstillinger," siger Jesper Nygård, som mener, at udviklingen stiller krav til politikerne.

"Gode byer kræver mod, de kræver ambitioner, og de kræver talent. Mit grundlæggende synspunkt er, at en god by er en by for alle. Mange siger, at deres by er for alle, men jeg synes ikke, det passer, hvis man skal købe en lejlighed til tre millioner kroner for at bo der," siger Jesper Nygård.


Dette var et uddrag - Læs hele interviewet på Altinget.dk


Om Altinget

Altinget er en politisk og debatterende netavis med sektioner inden for f.eks. bolig, energi, Christiansborg og sundhed.
Altinget Bolig udvides nu til Altinget | By & Bolig, fordi den elektroniske netavis gerne vil dække byudviklingsprojekter og de politiske rammer for udviklingen af de større byer tættere.

Foto: Leif Tuxen, Realdania

 

 

Kommentarer