Akademisk Arkitektforening

Bliver København en by for de rige?


Efter et tiår med bred anerkendelse af Københavns arbejde for at udvikle en by for de mange, er flere begyndt at ytre bekymring for nye tendenser. Byen er ved at blive for dyr at bo i, og der savnes politiske tiltag, der kan sikre boliger til flere indkomstgrupper. Dagbladet Information tog i en artikel den 13. juli problemstillingen op med Arkitektforeningens direktør, Jesper Pagh, som hovedkilde.

Foto: Vildrose i Karens Minde, der blev opført af ONV Arkitekter, som de første og eneste som følge af tidligere overborgmester Ritt Bjerregaards planer om at opføre 5000 billige boliger i København. 

Nye boligområder er skudt op som paddehatte, og et betydeligt mere udadvendt byliv har ændret Københavns karakter de senere år, samtidig med at byen er vokset med mange tusinde borgere. ”København er de seneste 20 år blevet en væsentligt bedre by at leve i, men det er også blevet en markant dyrere by,”, udtalte Jesper Pagh indledningsvist om sin bekymring for byens udvikling til Information. Baggrunden er, at byens strategier efter Jesper Paghs opfattelse, ikke tager grundigt nok fat på at sikre, at der bliver udviklet et tilstrækkeligt antal billige boliger til forskellige indkomstgrupper.  »Det kan vi jo ikke. Vi kan heller ikke lave billig letmælk eller sikre, at der er solskin hver dag om sommeren,« udtalte Lars Berg Dueholm fra Venstre.

København vil opleve en befolkningsvækst på 100.000 mennesker frem mod 2027. Selvom der bliver bygget mange tusind nye kvadratmeter, skal den eksisterende by stadig kunne absorbere 8.000-10.000 nye borgere. Jesper Pagh stiller sig derfor spørgende overfor, hvorfor kommunen har fremsat klare mål for cykelparkeringstilfredshed men undladt at komme med konkrete løsninger på, hvordan man sikrer at København bliver en by for alle. ”Jeg er bekymret for, at man fokuserer for meget på nogle overfladiske mål. Det er ikke løsninger på de udfordringer, vi har med en by, der er ved at knække over i rig og fattig” siger Jesper Pagh.

Artiklen startede en større debat blandt politikerne på Københavns Rådhus. På Informations Facebookside tikkede det desuden ind med kommentarer fra læsere, der syntes udpræget enige om, at en god by har plads til mange flere indkomstgrupper, end der lige nu tegner sig til at blive i nye kvarterer som Nordhavn og Carlsberg Byen.

”Som politikere er det eneste, vi kan gøre at sørge for, der er et tilstrækkeligt udbud af nye byggemuligheder i København, sådan at udbuddet kan følge efterspørgslen. Men jeg mener ikke, det er en menneskeret at have en stor lejlighed på Grønningen eller i Nordhavn,” udtalte Venstres Lars Berg Dueholm, der i øvrigt kastede bolden videre til politikerne på Christiansborg.  

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) havde lidt flere forslag til en ændring af den nuværende udvikling: ” Jeg har tre konkrete idéer. Dels så jeg gerne, at vi strammede boligreguleringsloven, så der er bopælspligt fra første øjeblik, man bygger nye boliger. Jeg vil også gerne have lukket det hul, hvor udlejere kan gå ud og lave bevidstløse renoveringer af velfungerende lejligheder, så de kan skrue huslejeprisen op. Og endelig så jeg gerne, vi igen fik et kommunalt boligselskab, som vi havde frem til begyndelsen af 1990’erne,« siger borgmesteren” siger Morten Kabell. 

Jesper Pagh pegede på byens historie som inspirationskilde: »Den store boligpolitiske strategi, der lå bag Københavns Kommunes grundopkøb, som senere banede vejen for, at (..) den almene sektor blev etableret for mere end 100 år siden, fandt bestemt ikke sted med statens billigelse. Den blev ikke desto mindre gennemført af visionære politikere og snu embedsmænd.«

»Man kan af mange årsager ikke gøre det samme én gang til, men man kan lære af historien på andre måder. Ligesom man udvikler ambitiøse bylivs- og skybrudsstrategier, kan kommunalpolitikerne vælge at sætte barren lige så højt ved at udvikle en billig boligstrategi, hvor man spænder kreativiteten til det yderste. Hvis politikerne virkelig synes, boligudviklingen er et problem, kunne de tydeliggøre den politiske vilje for at løse det (..). Kommunen kunne tilføje det som et parameter på listen af ting, man gerne vil måles på de kommende år. Giv jer selv et benspænd – også selv om det er svært,” udtalte Jesper Pagh.

Arkitektforeningen kommer også i efteråret til at sætte fokus på billige boliger.

Du kan læse en del af debatten her.  

Kommentarer