Akademisk Arkitektforening

Brug mere energi på energibesparelserne

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til en ny energiaftale.

"Vi er glade for endelig at se regeringens længe ventede energiudspil, men jeg savner, at der lægges langt mere vægt på energieffektiviseringer og bygningsmassens rolle i det fremtidige energisystem. Det er efter min mening helt afgørende at se på forbruget, for at vi kan nå de ambitiøse langsigtede energimål. Det er uambitiøst primært at fokusere på én side, nemlig forsyningssiden og primært på én teknologi, nemlig havvindmøller. Der er brug for at minimere ressourceforbruget i bred forstand, også selvom energien er grøn. Dette gælder især energiforbruget i vores bygninger, hvor vi alle sammen kan yde en indsats, og vi kan investere i at udvikle nye løsninger, der både minimere energiforbruget og gør bygningerne sundere, klogere og bedre," lyder det fra Annette Blegvad, konst. direktør, Arkitektforeningen.

Læs den fælles pressemeddelelse fra branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen, som Arkitektforeningen er en del af. 


Foto: Forsiden af regeringsudspillet.

Kommentarer