Akademisk Arkitektforening

Brug midlerne rigtigt i ghettoerneSom en del af regeringens ghettostrategi aftalte forligsparterne at afsætte 1 mia. kr. til at nedrive boligblokke i belastede områder. En nylig undersøgelse viser, at kun få kommuner har planer om at realisere nedrivningsplanerne. Boligordførerne fra Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ønsker derfor genforhandling af boligaftalen i regeringens ghettoplan.


”Ideen om at løse problemerne i de store boligområder med bulldozere må efterhånden være moden til at lægges i graven,” siger næstformand i den radikale folketingsgruppe Morten Østergaard til Berlingske Tidende den 17. august og foreslår i stedet at bruge pengene på massive renoveringer i de udsatte boligområder og almene boliger generelt.

Det synspunkt deler direktør i Arkitektforeningen, Jane Sandberg, og understreger vigtigheden af, at pengene fortsat skal investeres i bygninger og fysiske omgivelser – ikke på alt muligt andet:

”Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, at pengene ikke kanaliseres andre steder hen, end til der hvor de er tiltænkt, nemlig de by- og bygningsmæssige forandringer og muligheder.  Derfor mener jeg, at forligspartierne grundigt bør undersøge og diskutere de mange andre værktøjer man kan bruge, når man skal omdanne et udsat boligområde til et velfungerende.  Her tænker jeg især på helhedsorienterede løsninger med fokus på renoveringer og klimaeffektiviseringer – alt sammen indsatser som arkitekter herhjemme er nogle af verdens bedste til at udføre.” siger Jane Sandberg.

Kilde: Berlingske Tidende

Kommentarer