Akademisk Arkitektforening

Byggebranchen er klar til en bæredygtig fremtidDebatindlæg af Annette Blegvad konstitueret direktør Akademisk Arkitektforening og John Sommer salgsdirektør MT Højgaard. Indlægget blev bragt i Jyllands-Posten d. 20.11.2014 

Forhandlingerne om boligaftalen er i fuld gang på Christiansborg, og regeringen har allerede understreget, at tryghed skal være bærende for de kommende renoveringer.

Det er vi helt enige i.

Flere undersøgelser, bl. a. fra Arkitektforeningen, viser, at vi kan sikre tryghed, når renoveringer går hånd i hånd med arkitektoniske indgreb.

I de kommende dage og uger vil den økonomiske ramme for Landsbyggefondens renoveringsramme blive fastlagt. Der forhandles intenst om rammens størrelse, men det er mindst lige så relevant, at boligordførerne også forholder sig til, hvordan pengene bliver brugt.

Det er store investeringer og derfor helt afgørende, at der tænkes langsigtet, så fremtidens almene boliger ikke kun bliver trygge og socialt bæredygtige, men også energieffektive. Kun på den måde kan vi sikre, at de almene boliger forbliver attraktive for fremtidige generationer og tager del i den sikring mod klimaforandringer, som vi er forpligtet til at tænke ind i al fremtidig byggeaktivitet.

Den klima-og energimæssige bæredygtighed kræver, at politikerne er parate til at være fremsynede.

De bygninger, der bliver gennemgribende renoveret, efter at boligaftalen er indgået, vil først blive renoveret igen om 35-40 år, altså efter 2050, hvor regeringen har som mål, at Danmark skal være CO2-neutralt og fossilfrit. For at indfri dette ambitiøse mål skal der handles nu. Vi kan nå et stykke, hvis vi sætter målrettet ind på at gøre den del af de 600.000 almene boliger, som er på forhandlingsbordet lige nu, mere energieffektive.

Frem for at fremsætte rigide krav om, at alle boliger skal renoveres til energirammen for lavenergiklasse 2015 eller 2020, foreslår vi, at der åbnes for, at vi energirenoverer de almene boliger så godt, som det er teknisk muligt, når det samtidig skal give økonomisk og energimæssig mening.

Er politikerne klar?
Alt andet lige er det meget dårligt købmandskab både økonomisk og klimamæssigt ikke at realisere de rentable energieffektiviseringer, der er mulighed for at gennemføre nu, hvor stilladset er oppe, håndværkerne er på byggepladsen, og taget er revet af.

Derfor lyder vores spørgsmål til Christiansborg: Vi er klar til en helhedsorienteret og bæredygtig fremtid - er I?.

 

Foto: fra renoveringen af Gyldenrisparken på Amager, København. Ilija Weber.

Kommentarer