Akademisk Arkitektforening

Bygherreprisen til byggeri som gør en forskel


Med Bygherreprisen 2016 ønsker BoligfondenKuben at præmiere et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar.

Byggeriet i Danmark skaber de fysiske rammer, som alle danskere bruger hver eneste dag. Når først der er bygget eller anlagt, er de fysiske rammer fastlagt i mange år. Både godt og dårligt byggeri påvirker danskerne i lige så lang tid, som byggeriet bliver stående. Derfor er det helt afgørende, hvordan der bliver bygget.

Bygherren spiller en central rolle som den, der sætter rammerne for det færdige byggeri og vejen dertil. En fremsynet bygherre, som er opmærksom på kvalitet, arkitektur eller samfundsansvar er udslagsgivende for at skabe byggeri og anlæg med en positiv effekt på brugere og omgivelser. Bygherreprisen tildeles i 2016 derfor en bygherre, som har skabt byggeri, der gør en forskel.

De seneste år er byggebranchen begyndt at italesætte deres samfundsansvar i højere grad end tidligere. Initiativet Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) er et eksempel på den øgede interesse for at tænke byggeri i et større perspektiv. Men også øget brug af bæredygtighedscertificeringer, branchens involvering i udvikling af energirenoveringsstrategien eller de mange konkrete visionære projekter i hele Danmark vidner om, at byggeriet er i fuld gang med at udvikle sig i en samfundsansvarlig retning.

Indstil et byggeri eller en bygherre
Indstillinger til Bygherreprisen 2016 skal ske via mail til info@bygherreforeningen.dk med en kort motivation for indstillingen. Man kan indstille et konkret projekt, som har bidraget positivt til samfundet på flere fronter. Eller en bygherre, der gennem hele sit virke skaber værdi og positiv forandring for samfundet.

Fristen for indstillinger er 29. januar 2016. Prisen overrækkes ved et arrangement d. 14. april 2016 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

 

Foto: Grundejerforeningen Vildrose i Københavns Sydhavn, tegnet af ONV Arkitekter

Kommentarer