Akademisk Arkitektforening

CityLAB satte unges idéer i spil170 unge, planlæggere og politikere fra 14 kommuner var den 13. og 14. marts samlet i Vejle for i samarbejde at udvikle nye og innovative løsninger på konkrete udfordringer udpeget af de deltagende kommuner.


Af Niels Kjølholt, Politik & Analyse

Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer havde i samarbejde med virksomheden 12byer planlagt konferencen, CityLAB 2014 i Vejles Spinderihaller.

Charter for unges deltagelse
Overskrifterne for konferencen var medborgerskab, samskabelse, innovation og kommunikation – fire begreber, som udgør fundamentet for det charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning, som deltagerne havde mulighed for at underskrive ved konferencens afslutning.
Det kan imidlertid være svært at forstå, hvad der menes med de fire relativt abstrakte ”buzzwords” – hvordan omsættes luftige visioner til håndgribelig byudvikling? Det var netop dét repræsentanterne fra de deltagende kommuner prøvede kræfter med i midten af marts.

Et ungdomshus i Sønderborg
En af de 14 byer var Sønderborg, en mellemstor by med et forholdsvis stort antal uddannelsesinstitutioner og mange internationale studerende. Men de mange unge har manglet et sted at mødes.

I 2013 indgik kommunen i et samarbejde med 12byer, og heraf voksede en idé om en såkaldt ”pop-up ungdomscafe”. Idéen blev ført ud i livet ved, at de unge blev inddraget som aktive medborgere, og der er nu et midlertidigt ungdomshus i stuen af en ældre ejendom på kanten af bymidten. Før de unge kom til, var der en Thai restaurant her.
Men lokalerne og placeringen er langt fra ideel, og de unge ønsker derfor, at ungdomscaféen udvikler sig til noget andet og mere. Heldigvis er der lydhørhed for ønsket både blandt lokalpolitikerne og blandt planlæggerne i forvaltningen.

”Jeg synes det var en utrolig spændende og innovativ proces og det var nogle dygtige, engagerede og meget positive unge, vi havde fået med i processen. De unge har selv det ønske at forsøge med et midlertidig ungdomshus for netop at finde ud af om der egentlig er et behov i Sønderborg, og det bakker vi da fuldstændig op. Viser det sig, at der efter forsøgsperioden er et behov for et ungdomshus i Sønderborg, er kommunen positiv”, siger Gitte Westphalen Mathiesen, planlægger i Sønderborg Kommune.

Næste udfordring var at blive enige om, hvor i byen huset skal placeres. Her måtte mange hensyn afvejes, ikke mindst de økonomiske. Derfor brugte gruppen af sønderborgensere lang tid på at diskutere og afveje fordele og ulemper ved forskellige scenarier. Det var en proces, der ikke blev færdiggjort i Vejle, men som gjorde, at de unge, politikerne og planlæggerne sammen nåede til en erkendelse af, at ungdomshuset har et stort potentiale, og at de igennem dialog og samarbejde kan skabe løsninger, som hverken de unge, politikerne eller planlæggerne ville kunne skabe alene.

”Vi havde mange diskussioner, og vi var langt fra enige om alt, men vi fik snakket både fordele og ulemper, og jeg som ung følte at både politikerne og planlæggerne lyttede til hvad vi sagde, og vi – os unge – lyttede naturligvis også til ”de gamle”, siger Line Skov Hansen, studerende fra Sønderborg.

Til gavn for byerne
Samarbejdet omkring ungdomshuset i Sønderborg eksemplificer, hvordan inddragelsen af børn og unge kan være samfundsforbedrende, ikke kun for de unge, men også for Sønderborg som bysamfund. Ved at gøre byen mere attraktiv for unge, skabes et mere aktivt byliv, hvor flere studerende bliver og bruger byen, når sidste time på skolen eller universitet er overstået.

På længere sigt kan samskabelsen med de unge og det forbedrede bymiljø være medvirkende til, at flere bliver boende efter endt uddannelse eller måske ligefrem vælger at flytte til.
CityLAB handlede således også om, hvordan de byer vi skal bo i i fremtiden skal se ud, og hvordan mega- trends som demografiske forandringer kommer til at stille nye krav til planlægningen. En ting er sikkert; børn og unge kommer til at spille en hovedrolle.

Læs mere om CityLAB og charteret for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning

Læs om Ungdomshuset i Sønderborg


Foto: Lokalpolitiker og studerende byggede i fællesskab modeller af deres visioner for ungdomshuset i Sønderborg/Bo Ejstrup
Kommentarer