Akademisk Arkitektforening

COBE modtager hædersprisDet er en helt særlig evne til skarpt og analytisk at skabe spændstige og venlige rum, der favner byens dagligliv, som nu betyder, at Dreyers Fonds hæderspris for arkitekter i år gik til tegnestuen COBE v/Dan Stubbergaard. 

Årets prismodtager er kendt for en række projekter, hvor de har skabt bygninger og byrum, som indbyder til social interaktion. Senest har COBE stået for Nørreport Station, og tegnestuen er netop nu i gang med at udarbejde planen for den store nye bydel ved Nordhavn. COBE har blandt andet også stået bag Biblioteket på Rentemestervej i Københavns nordvestkvarter og børnehaven ”Forfatterhuset” på Nørrebro. COBE har for nyligt vundet konkurrencen om transformation af den tidligere Flyvestation Værløse samt konkurrencen om udvikling af Farsta Center i Stockholm. 

Ved prisoverrækkelsen fremhævede arkitekt Mathilde Petri fra Dreyers Fonds bestyrelse særligt COBEs arbejdsmetode: 

”I den skabende proces søger COBE et bredt spektrum af formmæssige indfaldsvinkler. Selv nævner de treenigheden af stedets fysiske kontekst, stedets sociale liv og stedets brugere. I sig selv velkendte indfaldsvinkler for arkitekter, men i deres streg med uventet vægtning omsat med indlevelse og faglig indsigt”. 

Og projekterne er ofte skabt i samarbejde med andre: 

”COBE v/ Dan Stubbergaard betegner tegnestuen som et stort arbejdsfællesskab, som strækker ud over tegnestuen selv. Mange af COBEs projekter er da også udført i samarbejde med andre tegnestuer og andre faggrupper, og projekterne kommer som oftest i hus som 1. præmier i konkurrencer”, sagde Mathilde Petri fra Dreyers Fonds bestyrelse ved uddelingen af Dreyers Fonds hæderspris den 11. marts. 

Om Nørreport Station, som fornyligt blev indviet, sagde Mathilde Petri: 

”Den nyligt indviede Nørreport Station, i samarbejde med Gottlieb Paludan arkitekter, er et fint eksempel på, hvordan menneskers bevægelse på tværs af trafikåren, som dyrenes veksler i naturen, bliver afgørende for placeringen af de nye bygninger. Runde bløde former fylder mellemrummene mellem vekslerne ud, og svævende tage med undersider, der runder op mod himmelen som hvide skyer, dækker over stationens nødvendige funktioner. Samme bløde form ses som forsænkede aftryk i den store betonflade, hvor det på begavet vis lykkes at favne byens cykler, så den store flade holdes fri til fodgængere. Et indlevet anslag der på en og samme tid animerer til bevægelse og ophold”. 

Også Biblioteket på Rentemestervej i Københavns nordvest kvarter blev fremhævet: 

”Biblioteket på Rentemestervej i Københavns nordvest kvarter, i samarbejde med Transform arkitekter, er et fornemt eksempel på en imødekommende og uprætentiøs offentlig bygning. Udadtil en stabling af store forskudte bokse visuelt bundet sammen af gyldne strækmetalplader, indadtil et varieret og indbydende rumforløb. Det indre er skaleret ned i mindre rum med hver deres karakter – åbne læsepladser med høje borde langs glasfacaderne, fortættede rum i krydsfiner med reoler fra gulv til væg, et børnerum bygget op af små reolkuber i grønne og hvide farver samt et karakterfuldt multirum. Disse varierede rum bindes sammen af et indbydende ankomstrum med cafe og ophold som socialt bindeled. Et uhøjtideligt og favnende hus, der animerer til social interaktion. 

Mathilde Petri understregede endvidere ved prisoverrækkelsen, at COBE, som er grundlagt i 2005 er ”på vej til at udvikle en stærk og karakterfuld profil, som vi kan vente os meget af”. 

Om Dan Stubbergaard 
Dan Stubbergaard (f. 1974) er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2002. Efter at have arbejdet som arkitekt i både Holland og Danmark stiftede han i 2005 arkitektfirmaet COBE.

Dan Stubbergaard har også undervist på Kunstakademiets Arkitektskole i København i en årrække. 

Om Dreyers Fonds Hæderspris 
Dreyers Fonds hæderspris er på samlet 800.000 kr. og tildeles en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982. På advokatsiden tildeles prisen advokat Lida Hulgaard for på et højt fagligt niveau, og med stort mod og engagement, at have bidraget til udviklingen af skatteretten, og for at have bragt samfundsmæssigt væsentlige problemstillinger på den juridiske og politiske dagsorden. 

Læs mere om Dreyers Fond på www.dreyersfond.dk 

Kilde: Pressemeddelelse fra Dreyers Fond

Kommentarer