Akademisk Arkitektforening

Dansk arkitekturundervisning i SydafrikaFlere og flere skoler er allerede begyndt at efterlyse måder at undervise børn og unge i arkitekturens univers. Samtidig retter udlandet blikket mod Danmark og vores arkitekturundervisning.


Julie Dufour Wiese, arkitekt MAA, der har flere års erfaring med undervisning af børn og unge, blandt andet hos Dansk Arkitektur Center, deltog den 1. marts i konferencen Educators’ Indaba i Cape Town som repræsentant for Børnekulturhus Ama’r. Her talte hun om, hvorfor det er så vigtigt, at børn og unge får en forståelse for deres fysiske rammer, og hvorledes arkitekturen kan implementeres i alle skolefag.

”Det er vigtigt at give børn og unge konkrete værktøjer og ord til at undersøge og beskrive arkitekturen, så de aktivt kan forholde sig til arkitektur og design lige fra eksisterende rum til deres egne visioner”, fortæller Julie Dufour Wiese.

Karaktergivende fag
Sydafrika har allerede implementeret design i undervisningen i grundskolen som et karaktergivende fag. Med afsæt i Design Indaba 2014 og det kommende internationale CICLO projekt med temaet ’My Hood’ underviste Julie Dufour Wiese i begyndelsen af marts skoleklasser i Cape Town sammen med Nild Regout, leder af Børnekulturhus Ama’r med Det Danske Kulturinstitut og Frank Joubert Art Centre som samarbejdspartnere.

Grød og rumdesign
Parkfields Primary var en af de skoler som ønskede indblik i dansk arkitekturundervisning. Med en hverdag, hvor eleverne fra den lokale township møder sultne mandag morgen uden at have fået mad hele weekenden, er det nødvendigt at starte skoledagen med grød. Men eleverne indlevede sig hurtigt i dagens opgave - at designe et rum eller en konstruktion til den store åbne asfaltbelagte skolegård.

Uden at have arbejdet med arkitekturmodellen før modtog eleverne en introduktion til skala, materialer og det at sætte sig ind i bl.a. sted, klima og fremtidig bruger med fokus på processen. Resultatet blev de skarpeste bud på overdækkede zoner, møbler til at sidde i med vennerne, vandbassiner, små haver og labyrinter til leg og ophold.Drøm om at være designer
Zoey på 10 år arbejdede intenst i flere timer med et forløb af mure i vekslerende høje med spejle, zoner til ophold og en have:

”Det er første gang at jeg prøver at bygge en model af hvad jeg drømmer om, og jeg kunne godt tænke mig at blive en designer”, smiler hun stolt. Og hendes lærer fortsætter; ” De har set en verden i dag, som de kun har hørt om. De brugte deres hænder og deres hoved til at sætte form på deres drømme – jeg tror slet ikke, at vi helt forstår endnu, hvilket indvirkning dette får”.

Børnekulturhus Ama’r fortsætter samarbejdet med skoler i Cape Town med projektet ’My Hood’ med fokus på arkitektur og design i april og maj måned, hvor to udvalgte skoler i København også arbejder med temaet.

Fotos: Julie Dufour WieseKommentarer