Akademisk Arkitektforening

Danskerne vil ikke have hypermarkeder

Vi behøver ikke vente på opførelsen af hypermarkeder for at se, hvordan danskerne vil reagere.

- Debatindlæg af Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen, bragt i Børsen d. 8. april 2014  

Det er omsorgsfuldt, når Steen Leth Jeppesen i lederen "Tænk på forbrugerne" 26. marts taler for, at en lempelse af planlovens bestemmelser om hypermarkeder i sidste ende vil blive styret af forbrugernes adfærd. Hvis forbrugerne fortsat ønsker den service, som de mindre butikker i bymidterne kan tilbyde, vil de selvfølgelig overleve, mener han.
Men vi behøver sådan set ikke at vente på opførelsen af hypermarkeder for at se, hvordan forbrugerne vil reagere. Vi ved nemlig allerede, at danskerne ikke drømmer om flere hypermarkeder.

65 % siger nej
I 2010 gennemførte Epinon en undersøgelse, som viste, at flere end 65 pct. af danskerne ikke vil have hypermarkeder eller flere discountbutikker uden for byerne. Vi ved også, at liv tiltrækker liv, og vi ønsker os attraktive og levende byer med et erhvervsliv, der tiltrækker skatteborgere og skaber social interaktion og fælleskab.

Det gode byliv udgøres af et miks af handel, tilgængelighed, tryghed, kulturelle oplevelser og socialt fællesskab. Derfor er danske byer vigtige ressourcer til vækst og produktivitet, og svaret på øget produktivitet kan ikke alene kan findes ved en lempelse af planloven.

I forvejen er de danske byer og handelslivet presset: E-handel er kommet for at blive, og i værste fald får vi både uddøende bykerner og øde indkøbscentre, hvis ikke vi værner om de danske byers potentialer. Til gavn for både produktivitet og velfærd – og forbrugerne, som allerede har tænkt og talt.Kommentarer