Akademisk Arkitektforening

Debatbog om unge og byplanlægningD. 26. september 2014 udkommer
 ’Med hverdagslivet som designpraksis – en bog om unge og byplanlægning’, som er den første danske debatbog om unge og byplanlægning.

Bogen giver en række konkrete redskaber til, hvordan de unges hverdagslivsindsigter kan være første skridt mod en ny praksis i den kommunale planlægningsproces. Udvalgte eksperter og praktikere er blevet interviewet, for at sætte bogens tematikker i relation til forskellige faglige perspektiver. Blandt bogens interviewpersoner er kulturminister Marianne Jelved, direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg og kommunalforsker Ulrik Kjær.

Udgangspunkt i unges hverdag
Alt for få unge er med til at forme de byer, som de selv skal bo i. Landet over efterlyser kommuner ungdommens inputs til byudvikling, men de færreste formår at kanalisere ønsket ud i virkeligheden. Bogen stiller skarpt på, hvordan de unges interesse og engagement kan blive vakt, og hvordan forskellige aktører kan arbejde sammen for at få det bedste resultat.

En af bogens pointer er, at mange unge undlader at deltage, fordi de er usikre på, om de behøver at have en faglig viden om planlægning for at være med til at udvikle deres byer. Ofte er det nok, at de unge tager udgangspunkt i deres eget liv, fordi det netop er indsigten i de unges hverdag, som kommunerne mangler for at kunne udvikle byerne bedst muligt.

Aktiv deltagelse
Bogen bygger på praksiseksempler fra over en fjerdedel af landets kommuner og sætter fokus på, at aktiv deltagelse først og fremmest er noget, der skal læres af de unge, men også af kommunerne. Bogen er baseret på samarbejdseksempler, hvor en række unge medborgere har vist, hvor meget de kan rykke ved udviklingen, når de får mulighed for det.

Hovedargumentet i bogen er, at resultaterne vil blive langt bedre og mere tidssvarende, hvis udviklingen af byerne tager udgangspunkt i de unges kortlægninger af byen ud fra dens faktiske brug.

Første skridt mod en ny praksis
Bogen ’Med hverdagslivet som designpraksis – en bog om unge og byplanlægning’ giver en både praktisk, teoretisk og metodisk introduktion til arbejdet med unge som en ressource for byudviklingen. Bogen er bygget op omkring en række praksiserfaringer samt en metodisk håndbog, hvor de enkelte øvelser præsenteres i step‐by‐step format.

Bogen giver eksempler på, hvordan man skaber kvalificerede løsninger, afstemmer forventninger og etablerer nye samarbejder.

I bogen tegnes et portræt af vor tids ungegeneration og dens mangesidede engagement og tager et opgør med den traditionelle inddragelsesmetode.

Boglancering
D. 26 september vil der være boglancering på Krausersvej 3, 2100 København Ø.

Her vil Jane Sandberg, direktør I Arkitektforeningen, komme og fortælle om mulighederne i arkitekturpolitikkens 'mennesket i centrum'.

Se invitation til boglanceringen her 

Kommentarer