Akademisk Arkitektforening

Det får du for medlemskronerne: KonkurrencerHvorfor yder Arkitektforeningen egentlig konkurrencerådgivning? Arkitekt MAA og leder af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling, Jesper Kock, fortæller, som den anden i serien Det får du for medlemskronerne om Arkitektforeningens konkurrencevirksomhed og hvorfor den rummer fordele for medlemmerne.


"Konkurrenceafdelingen er et vigtigt strategisk forretningsområde i Arkitektforeningen, som rådgiver offentlige og private bygherrer i at afholde konkurrencer inden for byggeri, planlægning, landskab og design. Konkurrenceafdelingen skal i sit rådgivningsarbejde understøtte frembringelsen af arkitektonisk kvalitet i bredeste forstand og på alle niveauer". siger Jesper Kock.

Kan man både være standsforening og konkurrencerådgiver?
"Ja, det mener jeg. Konkurrenceafdelingens viden inden for konkurrenceområdet udspringer netop af praksis og nærkontakt med processen og den juridiske indsigt, der udvikler sig fra konkurrence til konkurrence. Samtidig er det således, at Konkurrenceafdelingens position og arbejdsområde i Arkitektforeningen medfører kontakt til en lang række parter, politikere, bygherrer, interesseorganisationer, kommunale forvaltninger mv. På den måde bidrager Konkurrenceafdelingen til foreningen med et vidt forgrenet netværk over hele landet og til byggeriets mange forskellige parter".

Hvad gør Arkitektforeningen for at forbedre konkurrencevilkårene?
"Arkitektforeningen arbejder konstant for at forbedre konkurrencebetingelserne og at skabe fair konkurrencevilkår for foreningens medlemmer generelt. I hovedtræk gør vi det på tre måder.

Vi arbejder med at skrive konkurrenceprogrammer, at levere procesrådgivning og at facilitere bedømmelser ud fra bygherrens interesse i at få et godt projekt, konkurrencedeltagernes interesse i at have et veldefineret og inspirerende konkurrencegrundlag og Arkitektforeningens interesse i at fremme arkitektonisk kvalitet til gavn for alle i samfundet.

Samtidig udpeger vi arkitektfagdommere til en lang række konkurrencer hvert år, og i den forbindelse rådgiver vi bygherrer og bygherrerådgivere i at forbedre konkurrencebetingelserne, så der skabes fair vilkår, ligebehandling og gennemsigtighed omkring udvælgelsen af det bedste forslag.

Endelig arbejder vi som interesseorganisation på det mere generelle plan i forhold til myndigheder, politikere, organisationer og andre instanser. Det sker ikke mindst med sigte på at fremme fair vilkår og attraktive konkurrenceprocesser for arkitekter, men selvfølgelig også helt overordnet med sigte på den arkitektoniske kvalitet i vores omgivelser.

Hvordan kan gode konkurrenceprocesser hænge sammen med kvaliteten i vores omgivelser?
"Jeg kan give et eksempel: I de fleste konkurrencer ønsker bygherren nytænkende forslag af høj kvalitet, men desværre er mange konkurrenceprogrammer så låste og uigennemskuelige, at de hæmmer innovation og fremmer arkitektonisk konformitet. Samtidig er der i forbindelse med både program og bedømmelse slået så mange søm i projektudformningen, så der stort set ikke er plads til udvikling af projektet i det vigtige kreative samspil mellem bygherre og arkitekt efter konkurrencen. En udvikling, som i mange tilfælde ville have kunnet gøre projektet meget bedre til gavn for alle".

Hvordan deler konkurrenceafdelingen viden med faget / praksis?
"Vi videndeler blandt andet gennem afholdelse af temamøder, kurser og andre arrangementer. Og en stor portion af vores vidensdeling foregår selvfølgelig gennem hjemmeside og nyhedsbrev. Men langt fra i tilstrækkelig grad, og vi arbejder på at forbedre og udvide vores information, vidensdeling og dialog om konkurrenceprocesser for arkitekter, bygherrer, bygherrerådgivere og andre aktører inden for konkurrenceområdet".

Hvad er den største udfordring?
"Der er virkelig mange udfordringer, men en af de vigtige er at få bygherrer, myndighederne og jurister til at forstå, at de enorme ressourcer, der bliver brugt på konkurrencerne, ikke betyder bedre arkitektur eller højere kvalitet for brugerne.

Der er ikke tvivl om, at konkurrenceprojekter skal være udformet på en måde, så bygherren har tilstrækkelig viden om, at det vindende projekt vil kunne realiseres inden for den givne økonomiske, tekniske og funktionelle krav. Men når det er på plads, viser det sig i de allerfleste konkurrencer, at det er projekternes grundlæggende arkitektoniske idé og udformning, der er afgørende for dommerkomiteen og dermed for konkurrencens resultat.

Så det er fortsat en supervigtig opgave for Arkitektforeningen at arbejde for, at konkurrencerne gennemføres på en slank og målrettet facon, uden at man fortaber sig i detaljer".


Læs også Det får du for medlemskronerne: Efteruddannelse


Læs mere om medlemsfordele


Læs mere om Konkurrenceafdelingens arbejde


 


Foto: Fra den Blå Planet af 3XN, der er blevet til på baggrund af en konkurrence med Arkitektforeningens konkurrenceafdeling som rådgiver - Wikimedia Commons

Kommentarer