Akademisk Arkitektforening

Det får du for medlemskronerne: politikHvorfor arbejder Arkitektforeningen egentlig politisk? Leder af Arkitektforeningens afdeling for Politik og Analyse, Annette Blegvad, fortæller, som den tredje i serien Det får du for medlemskronerne, om foreningens arbejde med holdningsændring og adfærdspåvirkning hos beslutningstagere, byggeriets parter og befolkningen.

 
”I Arkitektforeningen har vi gennem de seneste år intensiveret vores politiske arbejde. Siden 1879 har Arkitektforeningen arbejdet for at skabe de bedst mulige rammer for, at faget kan udfolde sig. Den verden, der omkranser arkitektfaget bliver stadig mere kompleks og der kræver større politisk fokus. Arkitektfagets rammevilkår fastlægges og forvaltes i dag af 6-7 forskellige ministerier. For at sikre, at arkitekters stemme bliver hørt, er det helt afgørende, at vi som standsforening løbende er i dialog med de rammesættende organer”, siger Annette Blegvad.
 
Hvorfor er det vigtigt for en standsforening som Arkitektforeningen at arbejde strategisk med politisk påvirkning og kommunikation?
”Bag ved vores politiske arbejde ligger et ønske om holdningsændring og adfærdspåvirkning hos politikere, byggeriets parter og befolkningen. Målet er at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og kvaliteten af vores fælles byer, bygninger, landskab og miljø. Midlet er blandt andet lobbyarbejde over for beslutningstagere og en aktiv stemme på standens vegne i den offentlige debat”.
 
Hvem bestemmer, hvad Arkitektforeningen mener om forskellige politiske sager?
”Det gør vores medlemmer! Vi anvender altid ekspertviden fra MAA’ere med fingrene i mulden, når vi skiver høringssvar. Vi udpeger de bedst kvalificerede af vores medlemmer til at sidde i forskellige råd og nævn. Hvis man gerne vil engagere sig i foreningens politiske arbejde, er der mange muligheder. Man kan stille op til lokalafdelinger eller repræsentantskab eller vælge at deltage i nogle af de mange arrangementer, som vores lokalafdelinger arrangerer over hele landet. Her lever lysten til at ville debattere og påvirke de lokale beslutningstagere i bedste velgående. Man kan også være med til at udvikle politik i de taskforces, vi nedsætter med jævne mellemrum. Her mødes cirka ti MAA’ere og formulerer foreningens politik på områder som for eksempel vækst eller velfærd”.

Hvad hvis man gerne vil gøre noget her og nu?
"Så vil jeg anbefale, at man tager et kig på vores nye prisopgave. Her eftersøger vi bud på, hvordan fremtidens bæredygtige shopping skal udfolde sig. Formålet med prisopgaven er at få så mange bud på nye forslag som muligt, så vi kan gå videre til politikerne og præsentere dem for den forhåbentlig store vifte af forslag til løsning af bykernernes problematik og dermed både demonstrere arkitekters evne til at skabe kreative løsninger og samtidig aflevere konkrete forslag, som sidenhen kan realiseres."

Læs mere om prisopgaven
 
Kan du give et konkret eksempel på en politisk sag, hvor Arkitektforeningen har været aktive?
”Vi har haft fokus på udbudsreglerne og råbt vagt i gevær i både pressen og over for de ansvarlige politikere over for de stramme kravsspecifikationer og snærende udbudsregler, som truer med at ofre den arkitektoniske kvalitet i juristeriets hellige navn. Hver gang lejligheden byder sig, gør vi opmærksomme på, at mange udbud er så specifikke i deres krav, at arkitekterne ikke får plads til at bruge deres faglighed til at skabe de bedst mulige løsninger. Det vil jo i sidste ende betyde, at arkitekturen kommer til at sygne hen. Det kæmper vi politisk imod”.

Læs mere om Arkitektforeningens politiske arbejde


Læs også:

Det får du for medlemskronerne: Efteruddannelse
Det får du for medlemskronerne: Konkurrencer


Foto: Fra arrangement om projekt og konkurrence Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger. På billedet ses blandt andre formand, Natalie Mossin og Minister for By,- Bolig,- og Landdistrikter, Carsten Hansen.

Kommentarer