Akademisk Arkitektforening

Dorte Sibast: Samarbejde er kernen i vores strategi

Konkurrencerådgiver i Arkitektforeningen Dorte Sibast fortæller om potentialet i samarbejdet med Byens Netværk.  

Af Tobias Moe Hoffmeyer

I sidste uge havde Arkitektforeningen inviteret til debat om arkitektkonkurrencens kvaliteter – under overskriften "Har arkitektkonkurrencen en fremtid?". Det skete som en del af et længerevarende strategisk samarbejde med Byens Netværk. Et netværk i København, som samler en bred kreds af aktører i branchen – lige fra planlæggere i både Københavns og omegnskommunerne, embedsmænd fra Bygningsstyrelsen og repræsentanter fra private virksomheder i byggeriet.  

Samarbejdet med Byens Netværk giver, ifølge Dorte Sibast, Arkitektforeningen en mulighed for at komme i direkte dialog med nogle aktører, som vi har et erklæret ønske om at nå ud til: 

"Samarbejde er et kernepunkt i vores strategi, som jo bærer overskriften Sammen om arkitekturen. Specifikt for konkurrence-området, så er vi i forbindelse med strategien skiftet fra et være et selvstændigt forretningsområde til at rådgive om konkurrencer og udbudsprocesser med et større strategisk fokus, og herigennem at fremme og synliggøre værdien af arkitektonisk kvalitet. Vi formidler til bygherrer, sagsbehandlere og bygherrerådgivere, hvad arkitekter særligt bidrager med, og hvorfor og hvornår det betaler sig at gøre brug af arkitektkonkurrencer. Derfor er det en stor gevinst for os – og for foreningen – at vi kommer i dialog med dem gennem Byens Netværk."

Kommuner vil vide mere 
Som et godt eksempel fremhæver Dorte Sibast en kommunalt ansat arkitekt, som tog fat i hende efter arrangementet i torsdags og var nysgerrig på de rådgivningsydelser, som Arkitektforeningen tilbyder:  

"Hun fortalte, at de i hendes kommune ikke havde arbejdet med arkitektkonkurrencer før. Men hun var meget interesseret i at høre mere om, hvordan de kunne få bragt arkitekturen mere i spil. Her kan vi træde til og hjælpe dem med at få afklaret deres visioner og finde den konkurrenceform, der passer bedst til netop deres projekt. Vi kan også hjælpe med at afklare fordele og ulemper, og gøre potentialerne konkurrencen tydelige - også i en politisk kontekst."  

Læs mere om Arkitektforeningens konkurrencerådgivning  

Konkurrencen har en fremtid 
Der er ingen tvivl om, at arkitektkonkurrencen i sin klassiske form er under hårdt pres, ikke mindst fordi der er så stor politisk opmærksomhed på at undgå, at budgetterne skrider:

"Der er for tiden en tendens til overforsikring, mange er bange for at ende i fedtefadet, hvis budgettet ikke holder. Men det er ikke arkitektkonkurrencens skyld. Det skyldes som regel, at parterne ikke ordentligt får afstemt forventningerne til, hvilket kvalitetsniveau de vil opnå. Hvad er realistisk at bede om for den økonomi, der er afsat til projektet? Det kan også være et for uklart program eller noget helt tredje. At bygge involverer mange forskellige aktører og er komplekst. Her spiller utallige parametre og uforudsete begivenheder ind på prisen. At give konkurrencerne skylden for, at budgetterne ikke holder, er uholdbart," slutter Dorte Sibast.  

Det handler altså om at bruge arkitektkonkurrencen til det, den er bedst til. Hvad det er, og hvordan den skal bruges, søger Arkitektforeningen at debattere og formidle så bredt i branchen som muligt –  netop nu i samarbejde med Byens Netværk. 

Debatten fra arrangementet "Har arkitektkonkurrencen en fremtid?" blev optaget og bliver udgivet som podcast. Hold øje med Arkitektforeningens facebook-profil, hvor vi linker til podcasten, så snart den er offentliggjort. 

Kommentarer