Akademisk Arkitektforening

En demokratisk fornyelseSom optakt til efterårets formandsvalg har et valgforberedende udvalg hjulpet bestyrelsen med at finde egnede kandidater. Et nyt tiltag, der styrker foreningsdemokratiet.

Af Tobias Moe Hoffmeyer

Modet og lysten til at udtrykke markante holdninger, indlevet og humoristisk så det aldrig bliver skingert samt evner at læse det politiske spil og således blive en tydelig stemme i omverdenen – én der bliver lyttet til, og som kan sætte dagsorden og fokusere.

Det er nogle af de ønsker til egenskaber for en kommende formand for Akademisk Arkitektforening, som det valgforberedende udvalg er blevet enige om. 

Udvalget blev sammensat tidligere på foråret og har haft til opdrag at hjælpe bestyrelsen med at indkredse den kandidat, som de i sidste ende vælger at indstille. Herudover har alle arkitekter MAA, helt som vanligt, mulighed for at stille op til formandsvalget.

Udvalget består af to fra de 19, samt en repræsentant for hver af de syv lokalafdelinger. Dermed har hele Repræsentantskabet fået mulighed for – i god tid – at komme med deres bud, forklarer leder af udvalget Eva Møller Sørensen:

"Ved tidligere formandsvalg har man som udenforstående godt kunne gå rundt med en fornemmelse af, at efterfølgeren de facto var udpeget allerede inden selve valget. Nu får vi en åben dialog, hvor alle har mulighed for at byde ind, og det synes jeg er en stor demokratisk gevinst for foreningen.” Eva Møller Sørensen har tidligere siddet i bestyrelsen gennem otte år og har været med ved to formandsskifter.

Fem kandidater tilbage
På det første møde fastsatte udvalget de vigtigste kriterier og gik efterfølgende hver især tilbage til deres bagland, altså Repræsentantskabet og lokalafdelingerne, for at bede alle komme med gode bud. Der kom godt 30 forslag ind, hvoraf udvalget har udvalgt fem, som de mener, er mest aktuelle til posten.

”Det skal være en person, som har erfaringen til at sætte sig for bordenden i bestyrelsen, og som kan repræsentere foreningen bredt. Det er også vigtigt, at personen er i en arbejdsmæssig situation, hvor der er mulighed for at disponere over egen tid, og hvor arbejdspladsen har forståelse for, hvad formandsarbejdet kræver. Og så har vi lagt vægt på empati; at det er en person, der både kan være en stærk faglig profil, men som også giver plads til andre holdninger,” siger Eva Møller Sørensen. 

Hun understreger, at hele udvalget er enige om, at den nuværende formand, Natalie Mossin, har løftet opgaven fortrinligt – og udvælgelseskriterierne er inspireret af hendes indsats.

Listen på de fem personer er nu afleveret til bestyrelsen, som herfra kan fortsætte arbejdet med at udvælge deres endelige kandidat. De fem spænder i øvrigt vidt, både i alder, køn og geografisk spredning.

I DENNE VIDEO FORTÆLLER NATALIE MOSSIN OM SIN TID SOM FORMAND:

Kommentarer