Akademisk Arkitektforening

En luksusliner er lagt til kajFremtidens Plejehjem åbner sig mod byen og inviterer sine naboer indenfor. Inde i huset skaber en række faciliteter og ny velfærdsteknologi rammerne om det gode liv.


Af Helle Lorenzen, journalist DJ, Designkommunikation

Sublim udsigt over Limfjorden, fitnesscenter, restaurant, orangeri og sundhedsklinik – det er bare nogle af tilbuddene til beboerne, der i januar flyttede ind i Fremtidens Plejehjem i Nørre Sundby.

Byggeriet er et forsøg på at se ind i fremtiden, og forud for projektet lå en lang række visioner fra Aalborg Kommune. Blandt andet skulle plejehjemmet ikke kun være et sted, hvor man bor, men hvor man lever, ligesom huset skulle åbne sig mod og blande sig med sine naboer. Derfor er hele den underste etage også halvoffentlig.

”Plejehjemmet er designet med billedet af en ”luksusliner, der lægger til kaj”. Det er et city-plejehjem med tæt kontakt til byens tilbud. Eller sagt med andre ord: På grund af alle faciliteterne kan man godt bo og leve sit liv i huset, men det er også muligt at bevæge sig ned til fjorden eller ud i byen,” siger arkitekt MAA Thomas Nørkær fra Nørkær + Poulsen, som sammen med Østergaard Arkitekter står bag den nye velfærdsarkitektur. 

Hele huset er til alle
Grunden, hvor Fremtidens Plejehjem nu ligger, var oprindeligt tiltænkt ejerboliger, men på grund af krisen blev dette projekt droppet, og senere fik Nørresundby Boligselskab mulighed for at overtage grunden. Byggeriet skulle derfor tilpasses en lokalplan, som ikke var møntet på et plejehjem, hvilket har defineret huset i en 150 m lang og 16 m bred L-form med fem etager mod fjorden i syd, faldende til tre etager i den nordvestlige fløj af byggeriet.

Husets hjerte består af en dobbelthøj foyer, hvorfra der er visuel kontakt og adgang til funktioner, som både kommer plejehjemmets beboere og gæster fra byen til gode. Restauranten laver mad til alle og ligger i et så fornuftigt prisleje, at den også kan tiltrække de studerende fra nærliggende ungdomsboliger – ligesom også sundhedsklinikken og fitnesscenteret er offentligt tilgængelige.

Uligt det traditionelle plejehjem med små bo-enheder på 12 – 15 boliger, består Fremtidens Plejehjem udelukkende én enhed, som alle de 75 2-værelses boliger indgår i. Det rigide mønster af boliger er brudt op af en række fælles temarum på de forskellige etager, hvor beboerne blandt andet kan deltage i aktiviteter omkring madlavning og bagning, musik og kunst – eller måske se en fodboldkamp i tv.

”Beboerne får på den måde et tilhørsforhold til hele huset, og de har mulighed for at mødes på kryds og tværs med ligesindede i små netværk,” fortæller arkitekt MAA Mads Østergaard.

Arkitekterne har opløst de lange gangforløb med temarum og indvendige terrasser, så bevægelsen gennem huset bliver varieret.

”Et andet arkitektonisk greb er, at alle skal nyde godt af den fantastiske beliggenhed på kanten af Limfjorden. Derfor er ingen boliger, men kun fællesrum som restaurant, orangeri og fitnesscenter placeret med direkte udsigt til fjorden. Flere af disse rum har også en vertikal forbindelse, så man kan fornemme livet på tværs af etagerne,” siger Thomas Nørkær.

En atypisk proces
Fremtidens Plejehjem sigter mod et højt teknologisk niveau – ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at opnå den bedst mulige trivsel og tryghed for både beboere og personale. Huset er designet til at være et ”living lab”, hvor nye velfærdsteknologier og arbejdsprocesser bliver afprøvet og evalueret, og allerede fra starten er der implementeret ny teknologi.

Alle boliger er således forsynet med sensorgulv, som registrerer, hvis beboeren falder, badeværelserne er udstyret med et intelligent toilet, som automatisk vasker og tørrer, så den helt basale hygiejne er på plads. Beboere har desuden en såkaldt trivselsskærm – en tablet – som gør det let at komme i kontakt med både familie og personale. Via skærmen kan beboeren også bestille sin mad fra restauranten samt se, hvad der foregår rundt om i huset.

Fremtidens Plejehjem indgår i forskellige udviklingsprojekter i samarbejde med andre kommuner og private virksomheder – blandt andet omkring et trådløst guidesystem, der skal hjælpe og stimulere beboerne til at bevæge sig mere inde i og udenfor plejehjemmet.

Arkitekterne Thomas Nørkær og Mads Østergaard er enige om, at det lige fra starten har været en atypisk byggeproces:

”Arkitektdelen har i udstrakt grad været præget af learning by doing. Forud for projektet lå der mange visioner, men ikke et decideret rumprogram. Så på baggrund af rigtig mange brugergruppemøder, der behandlede forskellige temaer i huset, har vi uddraget essensen, omsat og bragt disse visioner til live samtidig med, at det hele tiden har været nødvendigt at tilpasse og justere husets funktioner i forhold til de forskellige krav, ønsker og behov.”

Foto: Fremtidens Plejehjem ligger på kanten af Limfjorden. I stueetagen er der offentlige faciliteter, fx restauranten Victors Madhus i gavlen mod fjorden.
Kommentarer