Akademisk Arkitektforening

Fremtidens bæredygtige almene boliger i Seest og LisbjergFremtidens bæredygtige almene boliger bliver til virkelighed i Aarhus og Kolding. Det giver blandt andet nyt liv til den tidligere fyrværkerigrund i Seest.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udvalgt de to kommuner og boligorganisationer, som skal deltage i projektet “Fremtidens bæredygtige almene bolig”.

Aarhus Kommune og AL2bolig deltager med et etagebyggeri ved Lisbjerg, mens Kolding Kommune og Lejerbo deltager med et tæt-lavt byggeri i Seest. Til august udskrives en åben arkitektkonkurrence om de to boligbebyggelser. Byggerierne skal føje sig til perlerækken af gode eksempler på almene byggerier, hvor man finder nogle af dansk arkitekturs bedste boligbyggerier tegnet af landets dygtigste arkitekter.

Minister for by, bolig og Landdistrikter Carsten Hansen siger om valget af projekterne:

”Både i Aarhus og Kolding er der lagt an til nogle rigtig spændende byggeprojekter, som kan danne grundlag for den kommende arkitektkonkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig. Alle danskere skal have mulighed for at få en passende bolig og her spiller den almene sektor en afgørende rolle. Derfor er mit håb og min ambition, at vi med afsæt i disse to almene boligbyggerier kan sætte helt nye standarder for de almene boliger, som danskerne skal bo i fremover”.

Visioner om et godt og mangfoldigt sted for alle
I Aarhus er der lagt op til et etagebyggeri med i alt 40 familie- og ungdomsboliger og et fælleshus. Byggeriet skal være startskuddet til en helt ny bydel med boliger til omkring 25.000 mennesker ved landsbyen Lisbjerg 7 km. fra Aarhus. Der er planlagt en ny letbane og en supercykelsti til centrum.

Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, har store forventninger til konkurrencen. Han glæder sig til at se nogle kvalificerede og innovative bud på fremtidens almene boformer:

“Aarhus skal være et godt og mangfoldigt sted for alle, og det er de almene boliger med til at sikre i både gamle og nye bydele. Aarhus har store ambitioner for såvel unge som gamle, og de seneste års massive byggeri af blandt andet almene ungdomsboliger har været med til at skabe et godt fundament for byens mange studerende uanset baggrund.

Jeg ser deltagelsen i projektet "Fremtidens bæredygtige almene bolig" som en unik mulighed for, at Aarhus Kommune kan være med til at præge udviklingen af visionære og bæredygtige almene boliger,” siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard.

Fremtidens familieboliger på fyrværkerigrunden
I Kolding skal der opføres et tæt-lavt byggeri med 35 familieboliger og et fælleslokale på den grund i Seest, hvor en fyrværkerifabrik sprang i luften for snart ti år siden. Grunden er beliggende i et traditionelt parcelhusområde og er byggeklar til den nye almene boligbebyggelse, som skal løfte stedets historie videre. Bebyggelsen indføjes i et smukt, kuperet istidslandskab med rig mulighed for at skabe attraktive udendørsarealer.

Borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, er både glad og stolt over, at Kolding er udvalgt som den ene af de to kommuner, der skal være med til at realisere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters fremtidsprojekt:

“Vi har arbejdet med grøn innovation i mange år, og det ambitiøse projekt passer perfekt med vores nye vision, “Vi designer livet”, hvor vi bruger designtænkning i al vores udviklings- og projektarbejde. Det sker bl.a. ved at inddrage brugerne, eksperimentere med nye samarbejdsformer og tænke i nye baner.

Jeg er specielt glad for, at vi på den grund, der blev lagt øde ved fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004, nu kan opføre fremtidens almene familieboliger i tæt dialog med lokalområdet. Pionerbyggeriet vil sikre beboerne nogle rigtigt gode boliger med hensyn til energiforbrug og indeklima, og vi opnår som kommune nogle værdifulde erfaringer i at arbejde med den nye standard for bæredygtigt byggeri. Samtidig forventer jeg mig rigtigt meget af sparringen med de øvrige partnere, hvor vi vil få masser af ny viden om boformer, bæredygtighed og energiløsninger,” siger Koldings borgmester Jørn Pedersen.

Aarhus Kommune og Kolding Kommune skal nu sammen med boligorganisationerne AL2bolig og Lejerbo indgå i et samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at udvikle programmet for den kommende arkitektkonkurrence om Fremtidens bæredygtige almene boliger.

Etagebyggeri 3-6 etager ved Lisbjerg
Aarhus Kommune og AL2bolig

Konkurrenceområdet ligger i landsbyen Lisbjerg ca. 7 km nord for Aarhus C. Lisbjerg er udpeget som et byvækstområde, og fuldt udbygget skal bydelen huse 25.000 indbyggere og et betydeligt antal arbejdspladser, offentlig og privat service. Der ligger allerede en nyopført skole og der er sørget for attraktive forbindelser til centrum med en kommende letbane i 2016 og supercykelsti.

Det udvalgte byggeprojekt omhandler 40 almene boliger fordelt på familie og ungdomsboliger samt et fælleshus, i alt ca. 4.000 m2. Der er lagt op til etagebyggeri, hvor konkurrencedeltagerne kan arbejde i spændet mellem 3 – 6 etager. Visionen er at skabe en kompakt bymæssig bebyggelse af hensyn til energirammen, modningsudgifter og minimering af klimaskærm for at opnå lave anlægs- og driftsomkostninger. Der ønskes ligeledes en dispositionsplan for ca. 10.000 m2 bruttoetageareal i konkurrenceområdet.

Projektet vil åbne for overvejelser om, hvordan det er at være først i en ny bydel som udvikles over flere etaper. Hvor skal livet leves og hvor skal fællesskaber opstå i de første år?

Tæt-lavt byggeri i Seest
Kolding Kommune og Lejerbo

Konkurrenceområdet ligger i Seest få kilometer fra Kolding på den grund, hvor en fyrværkerifabrik sprang i luften for snart 10 år siden. Grunden er beliggende i et traditionelt parcelhusområde, og der er således tale om, at den nye bebyggelse skal indpasses i forhold til eksisterende bebyggelse. Der er nærhed til indkøb, skole og daginstitutioner og til natur- og kulturtilbud.

Det udvalgte byggeprojekt omhandler 35 familieboliger samt et fælleslokale, i alt ca. 3600 m2. Bebyggelsen skal opføres som et tæt-lavt byggeri, og den skal være med til at løfte historien videre og udfylde det ’hul’, der opstod i området efter fyrværkeriulykken. Kommunen har renset grunden og gjort den klar til nyt byggeri. Der er gode værktøjer til at indarbejde bæredygtighed og ønske om multifunktionelle tiltag til klimatilpasning samt at sundhed bliver vægtet. Bebyggelsen indføjes i et smukt, kuperet istidslandskab, med rig mulighed for at skabe attraktive udendørsarealer.  

Projektet vil åbne for overvejelser om, hvordan en ny almen boligbebyggelse indpasses i et klassisk parcelhusområde. Hvordan skabes der fysisk sammenhæng mellem den eksisterende og den nye bebyggelse, og hvordan kan aktiviteter og fællesskab på tværs af bebyggelserne understøttes?


Læs mere om Fremtidens bæredygtige almene boliger 

 

Foto: Alpha-Beta Kollegierne i Viborg tegnet af Arkitema, opført 2007 - fotograf Jens V. Nielsen

 

 

 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
lør, 08/11/2014 - 16:13

Det ser super godt ud.
Ejendomsmægler Tilbud