Akademisk Arkitektforening

Fremtidens Plejehjem i VardeRUBOW arkitekter A/S og Regnbuen arkitekter K/S skal sammen tegne nyskabende plejeboligbebyggelse i Ansager, Varde Kommune.

Ansager områdecenter skal nybygges fra de nuværende 35 til 25 tidssvarende plejeboliger med fællesareal og servicefaciliteter for både beboere og ældre borgere i lokalsamfundet, på i alt ca. 2500 m2. Kravet har været at byggeriet skal tage udgangspunkt i Erhvervs og Byggestyrelsens nye modelprogram for plejeboliger og indeholde nye løsninger på velfærdsteknologi.

En landsby i Ansager
En enstemmig bedømmelseskomite udpegede det vindende forslag fra RUBOW arkitekter A/S i samarbejde med Regnbuen arkitekter K/S og Thing&Wainø landskabsarkitekter Aps om at etablere ”En landsby i Ansager” en karakterfuld bebyggelse med inspiration i landsbyens struktur, med bæredygtige tiltag og lavt energiforbrug.

Bebyggelsesplanen tager afsæt i tanken om landsbysamfundet, en intim ’landsby’ hovedsagelig karakteriseret af sammenbyggede huse i et plan. En dynamisk struktur der er karakteriseret ved varierede rumforløb, intime gårde, grønne stræder, visuelle markeringer af de enkelte boliger samt det store samlende fælleshus.

”Fremtidens plejehjem skal sætte mennesket i centrum. Plads til forskellighed også i alderdommen og mulighed for socialt og trygt samvær i boliger med dagslys, luft og udsyn med et privat og hjemligt præg, er afgørende i moderne plejeboliger  -  målsætningen er, at vi også selv skal kunne bo og arbejde der” - siger Lars Bo Lindblad adm. dir  i RUBOW arkitekter.

Læs mere hos RUBOW arkitekter

Kommentarer