Akademisk Arkitektforening

Gode takter i regeringens ungepakke


Regeringen har nu præsenteret "ungepakken". I pakken er der planlagt fire initiativer, der skal hjælpe unge nyuddannede i job. Det er positivt, når dimittendarbejdsløsheden blandt arkitekter har passeret de meget bekymrende 50%.

Af Martin Yhlen

Det er ikke nogen hemmelighed, at den økonomiske krise har sat sit præg på det danske arbejdsmarked, og at særligt de unge og nyuddannede er hårdt ramt. De godt 100.000 personer mellem 16 og 29 år, som i dag er på overførselsindkomst, risikerer aldrig at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed stabilt arbejdsliv. Det er ikke kun et problem for den enkelte arbejdsløse – det er et også kæmpe samfundsproblem.

Ungepakken, der bliver den del af finanslovsudspillet, rummer initiativer for nyuddannede og ufaglærte unge samt unge indvandrere og efterkommere. Særligt initiativerne for nyuddannede unge er relevant for arkitektforeningens medlemmer, og denne del af ungepakken består af 4 initiativer:

Styrket jobrotationsordning som sikrer, at arbejdsløse midlertidigt kan få en arbejdsplads, imens den faste medarbejder er på efteruddannelse. Som noget nyt omfatter denne ordning i en forsøgsperiode nu også unge med en lang videregående uddannelse og dermed nyuddannede arkitekter.

Med videnpilotordningen ønsker regeringen, at flere små og mellemstore virksomheder ansætter akademikere, som kan bidrage til at øge produktionen og indtjeningen. Derfor bliver der i perioden 2012 – 2014 afsat midler til, at 600 nyuddannede kan komme ind på arbejdsmarkedet via denne ordning.

Fagpilot svarer til videnpilotordningen, men retter sig mod unge med en erhvervsuddannelse.

Partnerskaber om dimittendjob retter sig mod faggrupper, som er hårdere ramt end andre. Dette gælder særligt nyuddannede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse som fx skolelærere.

Se regeringens ungepakke her (pdf)

 

Foto: Foto fra 1984 af engelske unge. 1980erne var præget af kæmpe ungdomsarbejdsløshed. En situation der sagtens kan gentage sig i dag i kølvandet på finanskrisenn - Wikimedia Commons.

 

 

 

Kommentarer