Akademisk Arkitektforening

Hæder, debat og kloge ordDet var en rørt Jan Gehl der fredag den 8. juni fik overrakt æresmedaljen af fagfæller på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde i Korsør, hvor der også blev diskuteret emner som arkitekturpolitik, konkurrenceudvalg og valgt medlemmer til Arkitektforeningens bestyrelse, råd og nævn.

Årets repræsentantskabsmøde var ikke helt ulig vejret. Det startede med mørke skyer på himlen og debat i salen på Klarskovgaard. Men som dagen gik, brød solen frem og fornemmelsen af større klarhed omkring komplekse emner som ny national arkitekturpolitik, der var temaet for eftermiddagens workshop, lagde grunden for en uforglemmelig aften, hvor en række af foreningens aktive politikere og ikke mindst æresmedaljemodtager Jan Gehl var i centrum:

”Vi forstod at Jan kunne lære os at se på en anden måde, hvor iagttagelsen kunne danne grundlag for en langt mere præcis og humanistisk formgivning. I dag i Weekendavisen (fredag den 8.6. - red.) beskriver han det som lægens blik, når han stiller en diagnose. Det synes jeg er en rigtig interessant metafor. Han helbreder syge byer. Jan bruger selv sine iagttagelser på én måde. Men jeg skal hilse og sige, at man kan bruge metoden på mange måder, i mange dele af faget”, sagde medlem af repræsentantskabet og lektor på KADK Merete Ahnfeldt-Mollerup i sin tale for foreningens nye æresmedlem.

I talen understregede Merete sin dybtfølte respekt for Jan Gehls livslange arbejde og Gehl kvitterede rørt med en levende takketale, der både nåede rundt om projekter i alle verdenshjørner, op- og nedture: Fra tiden hvor Jan Gehl havde undervisningsforbud på arkitektskolen, fordi han nægtede at undervise i Marx, og ikke var anerkendt som ”rigtig” arkitekt, til i dag hvor han og Gehl Architects er rådgivere i alverdens storbyer, der ønsker at styrke den menneskelige skala.

Jan Gehl var ikke den eneste, der blev hædret; Arkitekt MAA Lars Krogh fik foreningens tegnelod for 25 år som medlem af Rets- og responsumudvalget, heraf 10 som leder.

Frivillighed og handlekraft
Den mere formelle del af repræsentantskabsmødet tidligere på dagen blev indledt med formand Natalie Mossins beretning (link) og taksigelser til alle repræsentantskabets medlemmer for deres store indsats og vilje til at lægge frivillig arbejdskraft på hele standens vegne.

Herefter blev anbefalinger, initiativer og resultater fra årets taskforces præsenteret.
For taks forcen om udvikling af den eksisterende bygningsmasse gælder det blandt andet tværfaglige samarbejder med GI og Bygherreforeningen, en veloverstået årskonference om bæredygtig renovering 
 samt et helt nyt kursus, udviklet i samarbejde med Erik Møller Arkitekter og en international forelæsningsrække – ligeledes i samarbejde med EMA.

I forhold til taskforcen om kvalitet i planlægningen, er der allerede nu åbnet op for tættere dialog med relevante politikere på Christiansborg, og de er indtil videre lydhør overfor flere af foreningens anbefalinger, blandt om en mere formidlende, afbureaukratiseret planlov.

Taskforcen Kvalitet i almene boligkvarterer affødte blandt andet temaet med en lang række events i hele landet på Arkitekturens Dag, herunder en velbesøgt konference i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og stor pressebevågenhed.

National arkitekturpolitik 2.0
I en åben invitation i Rapport 11, opfordrer kulturminister Uffe Elbæk Arkitektforeningen til at komme med forslag til, hvad en ny national arkitekturpolitik skal handle om. Det spørgsmål blev givet videre til repræsentantskabet, der i workshops brugte fredag eftermiddag til at komme med kvalificerede bud.
Som optakt til workshoppen peppede repræsentantskabsmedlem Dan Ljungar stemningen op med ægte kampråbsretorik:

”Kammerater! – er I vågne? Elbæk har inviteret: lad os tage imod invitationen! Vi skal definere vores rolle og formidle den målrettet, og vi skal spørge os selv, om der mangler et afsnit om arkitekters ansvar for de fysiske rammer i arkitekturen, og vi skal være ambitiøse på arkitekturens vegne”.

Workshoppen affødte en lang refleksionsrække og anbefalinger; blandt andet om betydningen af god, målrettet formidling af arkitekters rolle og kompetencer til en langt bredere målgruppe – fx i form af ”Arkitekturens bonderøven”. Derudover gik anbefalingerne til den nye politik på, at den skal favne emner som arkitekturpolitik i udkanten og en strategi for, hvordan Danmark kan skabe merværdi med arkitektur.

Der var bred enighed om, at en arkitekturpolitik 2.0 skal være mere målrettet og knap så bredt favnende som den eksisterende arkitekturpolitik fra 2007. De mange gode anbefalinger blev overrakt til bestyrelsen, som kvalificerer dem til den videre dialog med Kulturministeriet.

Nyt medlem af bestyrelsen
Arkitekt MAA og associeret partner ved Gehl Architects, Camilla van Deurs, blev valgt til Arkitektforeningens bestyrelse, efter Martin Keiding sidste år tiltrådte stillingen som redaktør for Arkitekten og derfor valgte at forlade sin bestyrelsespost.

Kampvalg til konkurrenceudvalg
Konkurrencer ligger de fleste arkitekter på sinde, og konkurrenceudvalget, der blev etableret efter sidste års repræsentantskabsmøde, fik efter et kampvalg med debat om udvalgets virke og formål nye medlemmer: Rikke Hansen blev genvalgt, og de nyvalgte er Torben Wissing, Hans Jørgen Vesthardt og Gerti Axelsen. Formand er igen i år Jan Albrechtsen.

Læs interview med Jan Albrechtsen

Finn Sørensen blev valgt til Voldgiftsretten og Aksel Vestergaard og Per Svensson blev genvalgt til Understøttelsesfondet, der har til formål at yde økonomisk bistand til arkitekter MAA med særligt trænge kår. Pernille Poulsen blev genvalgt til Optagelses- og kvalifikationsnævnet. Marcelle Meier og Anne Beim blev begge valgt, sidstnævnte som leder. Lars Krogh og Hanne Alrø blev genvalgt til Rets- og responsumudvalget.

Foto: Øverst - Jan Gehl overrækkes medalje af formand Natalie Mossin. Midten - repræsentantskabet, af Nana Reimers.

 

 

Kommentarer