Akademisk Arkitektforening

Halvering af udsatte boligområder i 2020Socialministeriet har netop indgået aftaler med en række kommuner om at halvere antallet af de 29 boligområder, der lige nu figurerer på ”ghettolisten” i 2020.


I alt indgår regeringen initiativaftaler med 17 kommuner om 29 boligområder i Danmark. Det sker som et led i den ghettopakke, regeringen fik gennemført kort før jul sidste år. Den samlede ramme for initiativaftalerne med kommunerne er på 80 millioner kroner.

Initiativerne retter sig mod at skabe både fysiske og sociale indsatser i boligkvartererne.

Se alle aftalerne

Læs nyhed fra Socialministeriet

Husk, at Arkitekturens Dag den 30. september 2011 handler om kvalitet i de almene boligkvarterer.

Kommentarer