Akademisk Arkitektforening

Helbred en bydel på 14 dageBoligblokken Balfron Tower i London danner i disse dage rammen om en showcase på Londons Festival of Architecture, hvor BCVA (BJELKE+CERMAK+VEILE Architecture) repræsenterer Danmark som et ud af 10 internationale unge arkitektfirmaer, der skal komme med bud på hvordan Øst-London kan udvikles på en mere hensigtsmæssige måde.

Af Rune Veile, Arkitekt MAA, Partner i BCVA

Som København står London over for en stærkt voksende befolkning i disse år. Ikke færre end 1 million mennesker forventes at flytte til metropolen over de næste 10 år. Det betyder et enormt pres på både byens infrastruktur, faciliteter og ikke mindst boligmarkedet.

Pres på priser
London er attraktiv og tilflytterne kommer fra hele verden. Særligt rige arabere og russere presser priserne op til vanvittige niveauer i de mest eftertragtede dele af London, så englænderne ikke længere selv kan være med. Dermed presses folk længere og længere ud i periferien i kampen om at finde boliger til overkommelige priser.

Bagudrettede visioner
Det store pres på boligmarkedet betyder at developere lugter penge alle steder, mens Londons delkommuner nærmest står magtesløse i kampen mod middelmådige højhusbyggerier der skyder op overalt, og forandrer bybilledet måned for måned. Faktisk er der i øjeblikket 260-270 nye højhuse, der enten er under opførelse eller netop har fået byggetilladelse, og som opføres uden et samlet overblik over, hvordan bybilledet vil komme til at se ud.

Londons delkommuner har slet ikke det samme overskud til at forlange arkitektonisk kvalitet, som vi heldigvis for det meste oplever i København. Særligt for de knap så rige delkommuner er det en sej kamp, og får en bygherre ikke sin byggetilladelse i første omgang, er der stor sandsynlighed for at han får den via et efterfølgende sagsanlæg. Dette betyder reelt, at kommunerne ofte bagudrettet må forsøge at få planlægningen til at hænge sammen og tilpasse deres visioner så de kommer til at hænge sammen med det foreslåede projekt.

Poplar
Denne udvikling ses meget tydeligt i det yderste østlige London, der traditionelt har været en af de fattigste dele af byen. Det er et allerede hårdt prøvet område, der først med et kraftigt bombardement under anden verdenskrig på grund af områdets industri og skibsværfter. Senest har massive indfaldsveje fra 60'erne og 70'erne skåret området fuldstændig i småstykker, og gjort det til en række små ”øer” der har været helt afskåret fra hinanden. 

Poplar, som området kaldes, er kendt for finansdistriktet Canary Warf der ligger som et lille mini-Manhattan for sig selv i de gamle dok-arealer i udkanten af byen. Poplar er også stedet hvor nogle af de mest eksperimenterende modernistiske byggerier fra 60'erne findes. Her findes bl.a. Smithsons Robin Hood Gardens, et meget omtalt og diskuteret projekt fra en tid, hvor mange arkitekter mente at sociale forskelle kunne udlignes ved at bygge massivt i beton. Det er et socialt boligbyggeri, bygget op omkring et system af gader stablet over hinanden. Robin Hood Gardens står i dag i et voldsomt forfald, og på trods af mange protester, fra særligt arkitekter, er byggeriet nu dømt til total nedrivning.

Balfron Tower
Et andet byggeri der står som et knejsende eksempel på senmodernistisk byggeskik er Balfron Tower, der med sine 24 etager er et af Londons højeste byggerier fra sin tid. Det meget karakteristiske højhus med et fritstående elevatortårn, blev tegnet af Ernö Goldfinger i starten af 60'erne og står nu over for en noget anden skæbne end Robin Hood Gardens. På grund af Poplars udvikling fra fattigt arbejderkvarter over udsat boligområde til nu at blive et sted, hvor almindelige englændere også søger hen for at få en nogenlunde overkommelig husleje, er Balfron Tower gået hen og blevet attraktivt i forhold til ejerboligmarkedet. Dette har betydet at samtlige lejere i det tidligere sociale boligbyggeri er blevet sagt op – og nu står bygningen til at skulle opgraderes til eksklusive ejerboliger.

Balfron Tower danner netop i disse dage rammen om en storstilet showcase på Londons Festival of Architecture, hvor BCVA (BJELKE+CERMAK+VEILE Architecture) repræsenterer Danmark som et ud af 10 internationale unge arkitektfirmaer der skal komme med bud på hvordan Østlondon kan udvikles på en mere hensigtsmæssige måde. BCVA er udvalgt pga. tidligere arbejde med transformation af eksisterende by- og boligområder og tilgangen til projekterne, der kort sagt går ud på at tilføje, videreudvikle og optimere frem for at rive ned og starte forfra.

Internationalt samarbejde
Alle 10 internationale arkitekter er indlogeret i toppen af Balfron Tower, hvorfra udsigten over hele Poplar området (og resten af London) er fænomenal. Hver af de 10 internationale arkitekter er blevet parret med en lokal tegnestue, og skal i de 14 dage showcasen varer komme med bud på hvordan området kan udvikles. De 10 internationale arkitekter kommer fra så forskellige lande som Taiwan, Iran, Sydafrika, Chile, Østrig, Estland, Letland, Nigeria, Uganda, og så selvfølgelig Danmark. Tanken er at netop de mange forskellige baggrunde, kan inspirere til nye måder at gøre tingene på. BCVA samarbejder under hele forløbet med tegnestuen Karakusevic-Carson Architecture (KCA) der bl.a. tog prisen som ”Housing Architect of the year 2013” i London. Det korte intense forløb er en stor udfordring, men at bo og arbejde i selve området og møde mange af de mennesker, der er involveret i processerne og beslutningerne er enormt inspirerende for arbejdet med visionerne.

Hele processen kulminerer i en præsentation og workshop i festivalens sidste dage, hvor offentligheden inviteres indenfor i Balfron Tower for at deltage i debatten om områdets udvikling.

Hvorvidt de internationale bud kan løse nogle af de problemer de lokale politikere og arkitekter har kæmpet med de sidste 10 år vil tiden vise.

Se interview med Rune Veile direkte fra London i DR2 Dagen på tirsdag d. 17. juni kl. 17.00-18.00


Foto: Graeme Maclean, Wikimedia Commons

Kommentarer