Akademisk Arkitektforening

Højere krav til renoveringssagerUden en skarp profil og præcise bud på løsninger kommer man ikke i betragtning som arkitekt, for bygherrerne er blevet mere krævende, når det fx gælder energirenovering i det almennyttige byggeri.
Interview med arkitekt MAA, Thomas Waras Brogren, der underviser på kurset 'Renovering  - værdi, strategi og virkemidler'.


”Pengene bliver ofte givet til de projekter, hvor der arbejdes kvalificeret med den tidlige dialog om værdier og processen med at opstilles fælles mål og strategi. Som arkitekter skal vi derfor blive bedre til at forklare, hvad vi mener vil skabe værdi for bygherren. Samtidig skal vi opkvalificere os på de særlige udfordringer og muligheder, som renoveringer af eksisterende byggeri rummer”.

Ordene kommer fra Thomas Brogren, der er arkitekt MAA og projektleder hos Gottlieb Paludan Architects. Her oplever man et stigende antal udbudte renoveringsopgaver – men også stigende forventninger hos bygherren:

"Der stilles højere og mere præcise krav end for bare 10 år siden, og der er klare forventninger til processtyring og projektudbyttet. Det er den udvikling vi imødekommer med kurset".

Lyt tidligt til brugerne
”Her har arkitekter en særlig force i at kunne bidrage med både et helhedssyn med forståelse for nutidig brug af bygningerne. Og vi har samtidig konkrete tekniske visioner for, hvordan konstruktionerne kan udvikles og energioptimeres.

Men det er jo ikke arkitekternes huse - der bor mennesker af kød og blod. Så renoveringsopgaver kræver, at der lyttes efter hos brugerne og formuleres en klar fælles målsætning, som skal udarbejdes sammen med de forskellige aktører og interessenter. Helst på det allertidligste stade inden ydelsesbeskrivelsen og inden den egentlige projektering begynder. Det sikrer forventningsafstemning og giver en bedre projektløsning”.

Thomas Brogren er, sammen med bl.a. arkitekt MAA Morten Ørsager fra Erik Møller Arkitekter, underviser på Arkitektforeningens kursus 'Renovering - værdi, strategi og virkemidler'.

Strategiske redskaber
”Kurset tager fat i netop den proces, der går forud for ydelsesbeskrivelsen. Vi gennemgår værdisætningen af et eksisterende hus og opsætter de strategiske mål, inden vi vælger til de arkitektoniske virkemidler. Det handler om at styrke de strategiske redskaber og kommunikationen mellem de involverede parter i processen. Ved at deltage i kurset er der mulighed for, sammen med fagfæller og andre aktører i renoveringssager, at professionalisere den indledende proces, der bliver så afgørende for et tilfredsstillende renoveringsprojekt”.

Af Lena McNair 


 

Kommentarer