Akademisk Arkitektforening

Høringer om den almene boligsektorI årets første uge har Arkitektforeningen afgivet to høringssvar. Et om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og et om nedrivning af hele almene boligafdelinger

Høring om anvendelse af Landsbyggefondens midler
Alle Folketingets partier undtagen Venstre og Liberal Alliance har indgået en aftale om den almene boligsektors økonomi, også kendt som Landsbyggefonden. Aftalen sender 4,2 mia. kr. ud primært til renovering i 2015 og 2016. Et hovedfokus er at skabe tryghed og at de udsatte områder skal gøres til attraktive boligområder, der er integrerede dele af den omliggende by. En del af aftalen baserer sig derfor på anbefalinger fra Arkitektforeningen og Københavns Kommunes rapport om sociale effekter af fysiske forandringer i udsatte boligområder.

Du kan læse Arkitektforeningens kommentarer til aftalen, som vi overordnet er godt tilfredse med, i høringssvaret her

Høring om nedrivning af hele almene afdelinger
Som led i ovennævnte boligaftale, er det aftalt, at det skal være muligt at rive hele almene boligafdelinger ned. Dette vil typisk være relevant i landets yderområder, hvor efterspørgslen på almene boliger efterhånden er ganske svag. 

Arkitektforeningen bakker overordnet op om denne aftale, fordi vi er enige i at boligområder ikke skal forfalde med mange ledige boliger. Læs høringssvaret her

Baggrund
En vigtig del af Arkitektforeningens politiske arbejde er at afgive høringssvar i forbindelse med sager, der vedrører det byggede miljø.

Læs tidligere høringssvar her

 

Foto: Johan Rosenmunthe

Kommentarer