Akademisk Arkitektforening

Høringssvar om ny udbudslovRegeringen har på baggrund af en diger udvalgsrapport på over 800 sider fremsat et forslag til ny udbudslov. 

Loven bestemmer reglerne for det offentliges indkøb af bl.a. arkitektydelser, så den er meget vigtig for faget. Helt overordnet sker der fine fremskridt med lovforslaget, fx at der oprettes innovationspartnerskaber, udbud med forhandling udvides og ordregivere får mulighed for at tildele opgaver på baggrund af vurdering af livscyklusomkostninger og ikke blot på grundlag af anskaffelsespriser. 

Vi kan dog ærgre os lidt over at tærsklen for hvornår udbudsreglerne skal bruges, ikke er hævet. Du kan læse hele Arkitektforeningens høringssvar her.

 

Kommentarer