Akademisk Arkitektforening

Høringssvar til energisparepakken


Kort før påske indsendte Arkitektforeningen sine bemærkninger til lovforslaget med den meget lidt mundrette titel - Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om byfornyelse og udvikling af byer – også kaldet energisparepakken.

I høringssvaret til har Arkitektforeningen overordnet lagt vægt på, at foreningen gennem en årrække har arbejdet med energieffektiviseringer af den eksisterende bygningsmasse, og at når det kommer til de kommende energieffektiviseringer, er det vigtigt, at de energibesparende foranstaltninger ikke alene bliver reduceret til tekniske løsninger. Derimod er det vigtigt, at der anvendes en helhedsorienteret tilgang, som tager hensyn til brugere, herunder indretning, indeklima og komfort, samt bygningens historie karakteristika og arkitektoniske udtryk. 

I høringssvaret har Arkitektforeningen endvidere bakket op om regeringens grønne klimaambitioner og ændringen af lovgivningen, således at der kan sættes skub i energirenoveringer i den private udlejningssektor. En sektor som alt for længe har været præget af stilstand og manglende initiativer, grundet usikkerheden om fordelingen af udgifter og indtægter mellem lejer og udlejer – det såkaldte paradoksproblem, hvilket indtil nu har betydet, at ellers rentable energibesparende foranstaltninger ikke er blevet gennemført.

Energisparepakken er en del af udmøntningen af energiaftalen som blev indgået mellem alle Folketingets partier, foruden Liberal Alliance, i marts 2012 og drejer sig hovedsageligt om boligområdet inden for ministeriet for by, bolig og landdistrikters ressort.

Læs udkastet til lovforslaget

Læs Arkitektforeningens høringssvar

Foto: Fra Arne Jacobsens Bella Vista boliger - Wikimedia Commons

 

Kommentarer