Akademisk Arkitektforening

Hvordan skal Arkitektforeningens udvalgsstruktur se ud?Vil du have direkte indflydelse på Arkitektforeningens politiske arbejde og dele din viden?

Arkitektforeningens bestyrelse har nedsat en task force med det formål at få kortlagt og formuleret anbefalinger til hvordan Arkitektforeningens udvalgsstruktur kan udvikles fremadrettet. Arkitektforeningens udvalgsstruktur skal sikre, at foreningens arbejde gennem input og inspiration fra medlemskredsen bibringes højst mulige arkitektfaglighed og fremdrift  

Task forces er hurtigt arbejdende udvalg, der opererer mens problemstillingerne er aktuelle, og de akkumulerer en masse viden på tværs af geografi, fagligheder og alder. På den måde kan vi komme helt tæt på den viden, som MAAere med vidt forskellige fagligheder besidder. Viden som Arkitektforeningen har brug for i det politiske arbejde. Ved at samle folk omkring et givent emne i en task force bliver problemstillingerne yderst kvalificeret og praksisnært belyst.

Denne task force ledes af formand Natalie Mossin mens direktør Jane Sandberg står for sekretariatsbetjeningen. Alle møder afholdes i Arkitekternes Hus i København. Eventuelle udgifter til rejse refunderes.


Sådan ansøger du
Hvis du har viden om dette område og lyst til at medvirke i arbejdet, så send en kortfattet ansøgning med din motivation for at ansøge samt CV til direktør Jane Sandberg js@arkitektforeningen.dk senest fredag den 1. oktober. 


DOWNLOAD KOMMISORIUM


 


 


 

Kommentarer