Akademisk Arkitektforening

Inspiration til forårets vedligeholdelsesprojekter

BYG-ERFA har introduceret en bogpakke med fokus på renovering og byggeskik. Materialet er til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. 

Bogpakken indeholder bøgerne: "Bedre byggeskik-huset" og "Renoveringsguide" samt temamappen "Småhuses vedligehold". 

Bedre byggeskik-huset - en bevaringsguide 
Guiden fører læseren gennem forskellige arkitektoniske og håndværksmæssige løsninger når man vedligeholder og istandsætter et hus, og gennemgår begrebet Bedre Byggeskik.

Renoveringsguide. Kvaliteter, udfordringer og anbefalinger. 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. 
Renoveringsguiden er udarbejdet i samarbejde med en række eksperter, rådgivere og praktikere og giver f.eks. inspiration til, hvordan murede huse kan renoveres, så de lever op til nutidens krav om komfort og energibesparelser.

Udarbejdet for Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond af Dansk Bygningsarv. 

 

Temamappe: Småhuses vedligehold
Temamappen indeholder en række erfaringsblade, der alle giver gode råd og vejledning til vedligeholdelse af småhuse. 

Bogpakken koster 300 kr. og kan bestilles her.   

BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer.

Kommentarer